รัฐบาลไม่ได้จะเก็บภาษีค่าน้ำกับเกษตรกรรายย่อย

2 October 2017






รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เผยรัฐบาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเก็บค่าน้ำกับเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขณะนี้กฎหมายยังไม่ได้ประกาศใช้แล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ

- 2 ต.ค. 60 - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยถึงร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีการเตรียมเก็บภาษีน้ำกับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมว่า เป็นไปตามที่นายพีระศักดิ์ พอจิตร รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. คนที่สอง ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้ แต่ในส่วนของรัฐบาลไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเก็บค่าน้ำกับเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งขณะนี้กฎหมายยังไม่ได้ประกาศใช้แล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะไม่มีการเก็บค่าน้ำกับเกษตรกรรายย่อย โดยขณะนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเป็นทางการ

อย่างไรก็ตาม การที่นายพีระศักดิ์ออกมาให้สัมภาษณ์โดยให้ข้อมูลในภาพรวมนั้นถือเป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชน ซึ่งยืนยันว่าผู้ที่มีการใช้น้ำในปริมาณมากก็จะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบมากกว่าเดิม แต่ไม่ใช่ในส่วนของชาวนา ขณะที่บุคคลใดที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ให้มีการใช้น้ำ

โดยความรับผิดชอบจะมาในรูปแบบของการจัดเก็บภาษีหรือการจัดเก็บค่าน้ำ ซึ่งบางส่วนอาจจะไม่ต้องเสียภาษีและค่าน้ำ ซึ่งผู้ที่ใช้น้ำมากก็ต้องเสียภาษีมาก ผู้ที่ใช้น้ำน้อยก็เสียภาษีน้อย สำหรับเงินที่ได้จากการจัดเก็บภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าวจะนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ขณะที่รายละเอียดในทางปฏิบัติต้องการให้ประชาชนได้ไปศึกษาหาข้อมูลและสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว


วิษณุ เครืองาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ร.บ.น้ำ กฎหมายภาษีน้ำ