ปิดถนนวิภาวดียกTruss skywallรถไฟฟ้าสายสีแดงคืน16-17ก.ย.นี้

15 September 2017


ปิดถนนวิภาวดี ยก Truss skywall รถไฟฟ้าสายสีแดง(บางซื่อ-รังสิต) 16-17 กันยายนนี้

แจ้งประชาสัมพันธ์ รถไฟฟ้าสายสีแดงบางซือ-รังสิต จะมีการยกTruss skywall ติดตั้งจากตัวสถานีถึงใต้ทางด่วนโทลเวย์ ฝั่งวิภาวดีขาออกช่องทางด่วนและคู่ขนานในวันที่ 16-17 กันยายนนี้ จุดยกติดตั้งจะอยู่ที่สถานีวัดเสมียนนารีและสถานีทุ่งสองห้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในวันและเวลาดังกล่าว ขอความร่วมมือให้เลี่ยงไปใช้ถนนเลียบทางรถไฟ หรือ LOCAL ROAD ดังนี้

1.วันเสาร์ที่ 16 กันยายน สถานีวัดเสมียนนารี
-ปิดถนนวิภาวดีทางคู่ขนาน ตั้งแต่แต่ 22.00-04.00 น.
-ปิดถนนวิภาวดี ขาออก ช่วงเวลาประมาณ 01.30- 02.00 น.

2.วันอาทิตย์ 17 กันยายน สถานีทุ่งสองห้อง
-ปิดถนนวิภาวดี ทางคู่ขนาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น.
- ปิดถนนวิภาวดี ขาออก ช่วงเวลาประมาณ 01.30- 02.00 น.รถไฟฟ้าสายสีแดง ถนนวิภาวดี วัดเสมียนนารี