เร่งล้างหนี้นอกระบบผู้มีรายได้น้อย! กว่า 6 หมื่นล้านบาท

14 September 2017


คลังเร่งช่วยเหลือ “ผู้มีรายได้น้อย” ที่มี “หนี้นอกระบบ” ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 1,200,000 คน ยอดหนี้รวม 60,000 ล้านบาท

วันที่ 14 ก.ย. 60 -- นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงพื้นที่รวบรวมปัญหา “หนี้นอกระบบ” ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยในจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติ 11.4 ล้านคน มีหนี้นอกระบบอยู่ 1.2-1.3 ล้านคน ยอดหนี้รวม 60,000 ล้านบาท ซึ่งทุกฝ่ายจะเร่งช่วยเหลือให้เข้ามาอยู่ในระบบสินเชื่อปกติของธนาคารออมสิน, ธ.ก.ส., พิโกไฟแนนซ์, นาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร รวมทั้งยังมีโครงการฝึกอาชีพเพื่อให้มีรายได้

ตัวอย่างความช่วยเหลือ กรณีสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินที่รัฐบาล ให้อุดหนุนผ่านธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. กำหนดวงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ชำระคืนภายใน 5 ปี มียอดปล่อยกู้แล้วเกือบ 4,800 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วกว่า 100,000 ราย ยังมีวงเงินเหลืออยู่อรก 5,200 ล้านบาท

ด้าน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบและลงทะเบียนผ่านธนาคาร มีจำนวน 400,000 ราย อนุมัติสินเชื่อช่วยเหลือแล้ว 50,000 ราย วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คาดว่า สิ้นปีนี้จะช่วยเหลือได้ 100,000 ราย วงเงินรวม 4,200 ล้านบาท

สำหรับสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบของธนาคาร กรณีมีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5-0.75 ต่อเดือน หากไม่มีหลักประกันคิดอัตราร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

 หนี้นอกระบบ กระทรวงการคลัง ฐานเศรษฐกิจ ผู้มีรายได้น้อย ล้างหนี้