ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ : ยักษ์เครื่องดื่มปรับตัวรับภาษีน้ำหวานอย่างไร? (3/4)

14 September 2017


รายการ ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.05-17.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวิลาสินี แวน ฮาเรน และคุณตะวันรุ่ง เตี๋ยประดิษฐ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจกับฐานเศรษฐกิจ เจาะลึกประเด็น ยักษ์เครื่องดื่มปรับตัวรับภาษีน้ำหวานอย่างไร? รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ (ชมคลิป)เศรษฐกิจ ขึ้นภาษี ภาษีน้ำหวาน ธุรกิจน้ำหวาน