เปิดแผนช่วย ‘คนจน’ ล้างหนี้! นอกระบบ

14 September 2017


 

กระทรวงการคลัง เร่งช่วยหลือผู้มีรายได้น้อยที่มี หนี้นอกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 1 ล้าน 2 แสนคน ยอดหนี้รวม 6 หมื่นล้านบาท

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงพื้นที่รวบรวมปัญหาหนี้นอกระบบ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งในจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านคุณสมบัติ 11.4 ล้านคน มีหนี้นอกระบบอยู่ 1.2 -1.3 ล้านคน มียอดหนี้รวม 6 หมื่นล้านบาท โดยทุกฝ่ายจะเร่งช่วยเหลือให้เข้ามาอยู่ในระบบสินเชื่อปกติ ของ ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. พิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ และ สินเชื่อเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคาร รวมทั้งยังมีโครงการฝึกอาชีพเพื่อให้มีรายได้

 

ตัวอย่างความช่วยเหลือ กรณีสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินที่รัฐบาล ให้อุดหนุนผ่านธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. กำหนดวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.85 ต่อเดือน ชำระคืนภายใน 5 ปี มียอดปล่อยกู้แล้วเกือบ 4,800 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วกว่า 1 แสนราย ยังมีวงเงินเหลืออยู่อีก 5,200 ล้านบาท
ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบและลงทะเบียนผ่านธนาคารมีจำนวน 4 แสนราย อนุมัติสินเชื่อช่วยเหลือแล้ว 5 หมื่นรายวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปีนี้จะช่วยเหลือได้ 1 แสนราย วงเงินรวม 4,200 ล้านบาท

 

สำหรับสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบของธนาคาร กรณีมีหลักประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.5-0.75 ต่อเดือน หากไม่มีหลักประกันคิดอัตราร้อยละ 0.85 ต่อเดือน