8 เดือนยอดขอตั้ง-ขยายโรงงานกว่า3.3 พันโรง ต้องการแรงงานพุ่งสูง 14.39%

14 September 2017


กรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยยอดการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงาน เดือนม.ค.-ส.ค.60  มีจำนวน 3,342 โรงงาน ยอดความต้องการแรงงานพุ่งสูงถึง 1.3 แสนคน เพิ่มขึ้น 14.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เฉพาะสิงหาคมมียอดขอใบอนุญาตฯ 455 โรงงาน สะท้อนเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีจำนวนขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ

นายมงคล พฤกษ์วัฒนานายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร.ง.4 และการขยายกิจการในเดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวนโรงงานขอใบอนุญาตฯ ทั้งสิ้น 455 โรงงาน ลดลง 7.71% มูลค่าการลงทุนรวม 27,437 ล้านบาท ลดลง 32.31% แต่จำนวนแรงงานมียอดความต้องการเพิ่มสูงถึง 16,918 คน เพิ่มขึ้น 23.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยแบ่งเป็น1. กลุ่มจดประกอบกิจการจำนวน 382 โรงงาน    แรงงาน จำนวน 8,014 คน  มูลค่าการลงทุนรวม 13,104 ล้านบาท   และ 2.กลุ่มขยายกิจการจำนวน 73 โรงงาน   แรงงานจำนวน 8,904 คน   มูลค่าการลงทุน 14,332 ล้านบาท   ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติคาดว่าไตรมาสสุดท้ายจะมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นสามารถสะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้เป็นอย่างดี โดยในปีนี้มีความต้องการแรงงานสูงถึง 139,903 คน เพิ่มขึ้น 14.39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงเป็น 3 อันดับแรก คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 40,109 คน กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์  15,337 คน และกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก  10,884 คน

นายมงคล  กล่าวต่อว่า การขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายกิจการโรงงานเดือนมกราคม – สิงหาคม 2560 มีจำนวน 3,342 โรงงาน เพิ่มขึ้น 0.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการลงทุนรวม 288,501 ล้านบาท    อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการและขยายโรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรกในเดือนมกราคม – สิงหาคม คือ 1.อุตสาหกรรมอาหารจำนวน 479 โรงงาน เพิ่มขึ้น 5.04% มีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 35,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  2.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะจำนวน 315 โรงงาน เพิ่มขึ้น 11.70% มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 17,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.53% 3.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อโลหะ จำนวน 266 โรงงาน เพิ่มขึ้น 3.10% มูลค่าการลงทุน 9,944 ล้านบาท ลดลง 34.67%


โรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม แรงงาน