กรรมการปฎิรูปตำรวจเห็นชอบหลักการกระจายอำนาจสู่กองบัญชาการภาค

13 September 2017


คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเห็นด้วย หลักการกระจายอำนาจไปสู่กองบัญชาการภาค พร้อมเตรียมรับฟังความเห็นแนวทางปฏิรูปตำรวจจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หวังนำความเห็นรอบด้านมาประกอบการปฏิรูปตำรวจต่อไป

วันนี้ (13 ก.ย. 60) - เว็บไซต์ http://www.radioparliament.net เผยแพร่ข่าว นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงความคืบหน้าถึงการพิจารณาแนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจของตำรวจ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค ตามข้อเสนอของนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจ โดยแบ่งการกระจายอำนาจเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล โดยการโยกย้ายตำรวจในอนาคตขอให้โยกย้ายภายในหน่วยงานเป็นสำคัญ ด้านการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานภายในของตำรวจ โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณารายละเอียดต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้หารือถึงสถานะของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะให้มีเพียงคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) คงอยู่เท่านั้น เนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายกระจายไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค จะทำให้ ก.ต.ช.มีบทบาทอำนาจหน้าที่ลดน้อยลง พร้อมย้ำถึงการปฏิรูปตำรวจ ว่า แม้จะไม่สามารถป้องกันให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับตำรวจได้ แต่ต้องให้ถูกแทรกแซงน้อยที่สุด จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการใน ก.ตร. หรืออยู่ในฝ่ายบริหารที่คอยรับเรื่องจาก ก.ตร. ทั้งนี้ต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ นายสมคิดยังกล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ ว่า คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ได้มีการลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย โดยในเดือนกันยายนนี้จะดำเนินการเพื่อขอสัมภาษณ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สื่อมวลชน อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รวมทั้งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เพื่อนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบกับการบริหารและจัดการปฏิรูปตำรวจต่อไป


สมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) มนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจ