จัดพอร์ตรับดอกเบี้ยขาลงหุ้น-กองอสังหาฯ-อินฟราฯ

11 May 2015


รับดอกเบี้ยขาลงโบรกเกอร์ คัดหุ้นเด่นเสิร์ฟนักลงทุน เปิดโผ 3 กลุ่มดาวเด่น 1.กลุ่มเช่าซื้อ -ไมโครไฟแนนซ์ 2. กลุ่มหุ้นปันผล กองทุนอสังหาฯ-อินฟราฯฟันด์ พบให้ผลตอบแทนสูง 5-8% และ 3. กลุ่มหุ้นพัฒนาที่อยู่อาศัย ระดับกลาง-ล่าง  เตือนต้นเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นผันผวนสูง จับตาวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ อียูพิจารณาเงินกู้ 7 พันล้านยูโร เชื่อดัชนีไม่หลุด 1,500 จุด แรงซื้อในประเทศพร้อมรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ลงอีก 0.25% เหลือ 1.5 % เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยเหตุผลเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าคาด ทำให้นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มองว่าแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายของไทยภายในปีนี้ อาจปรับลดลงเหลือ 1 % หรือทำจุดต่ำสุดใหม่ (นิวโลว์)จากนิวโลว์เดิม 1.25 % (เมื่อ 8 เม.. 52-2 มิ.. 53)


จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงฐานเศรษฐกิจได้รวบรวมความเห็นนักวิเคราะห์และคำแนะนำการจัดสรรเงิน หรือจัดพอร์ตลงทุนในหุ้น โดยบทวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์(บล.)เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)(บมจ.) มองว่าการลดดอกเบี้ยของกนง.น่าจะสร้างผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นบ้าง โดยเฉพาะกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อ (ลีสซิ่ง) และกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย 


สำหรับกลุ่มลีสซิ่ง  คาดว่าอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 0.25%  จะส่งผลให้คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2558 ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 0.78% โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการกู้ยืม เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว  หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์สูงสุดในกลุ่มลีสซิ่ง คือ บมจ.เอเซียเสริมกิจสีสซิ่ง (ASK) ขณะที่มีจุดเด่น คือ มีอัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น(พีอี เรโช)ต่ำเพียง 8 เท่า แต่คาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลได้สูงมากถึง 8% ต่อปี


กลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย แม้บล.เอเซีย พลัสฯ  มองว่าจะไม่ได้กระตุ้นกําลังซื้อโดยตรงก็ตาม แต่คาดว่าภาพอุตสาหกรรมโดยรวมน่าจะได้รับเซ็นติเมนต์เชิงบวก กล่าวคือ ผู้พัฒนาบ้านขาย สามารถรับรู้ได้ตามแผนหรือเร็วกว่าคาด เพราะดอกเบี้ยต่ำจะทําให้ลูกค้าตัดสินใจการโอนกรรมสิทธิ์เร็วขึ้น  ขณะเดียวกันสถาบันการเงินจะมีอัตราการปฏิเสธสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยลดลงและสุดท้ายดอกเบี้ยที่ลดลงจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายโดยรวมลง


จากการศึกษาพบว่าดอกเบี้ยที่ลดลง 0.25% น่าจะทําให้ รายการดอกเบี้ยจ่ายในงบกําไรขาดทุนของผู้พัฒนาบ้านขายหายไป 139 ล้านบาท คิดเป็น 0.35% ของประมาณการกําไรปี2558 โดยหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นซึ่งมีฐานลูกค้าระดับกลางและล่าง คือ บมจ.ศุภาลัย (SPALI ) หุ้นมีพี/อี ต่ำเพียง 6.3 เท่า แต่คาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลได้สูงถึง 6.5%  ต่อปี ตามด้วยบมจ.พฤกษา เรียลเอทเตท (PS) มีพี/อี ต่ำ เพียง 8 เท่าแต่คาดหวังอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลได้สูงถึง 4.2%ต่อปี


ด้านบล.ธนชาตฯ ได้คัดหุ้นเด่น 11 ตัว ใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมองว่าเป็นหุ้นที่ได้รับผลดีต่อการปรับลดดอกเบี้ย อีกทั้งราคาหุ้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นมากกว่าภาพรวมตลาด (Outperform) ประกอบด้วยกลุ่มเช่าซื้อ กลุ่มไมโครไฟแนนซ์ , หุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง นอกจากนี้มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (พรอพเพอร์ตี้ฟันด์)และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(อินฟราสตรักเจอร์ฟันด์)  , กลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัย


อย่างไรก็ดีบล.ธนชาตฯ มองว่ากลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยอาจได้รับผลบวกจากการปรับลดดอกเบี้ยไม่มาก เนื่องจากกำลังซื้อยังต่ำ และผู้ประกอบการชะลอเปิดโครงการ (ดูตารางประกอบหุ้นเด่นดอกเบี้ยขาลง)               


เช่นเดียวกับนายวิกิจ ถิรวรรณรัตน์ นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน บล.บัวหลวงฯ  คาดว่าหุ้นที่จะปรับตัวขึ้นรับผลดีจากดอกเบี้ยขาลงได้แก่ บริษัทที่ทำธุรกิจเช่าซื้อ และที่อยู่อาศัย  ประกอบด้วยบมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน , บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป, บมจ.แอล.พี.เอ็น และบมจ.ศุภาลัยส่วนกองทุนอินฟราฯที่มีปันผลสูงคือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน


อย่างไรก็ตามนายวิกิจ กล่าวเตือนว่าตลาดหุ้นต้นเดือนพฤษภาคม จะมีความผันผวนสูง ปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตา คือ วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ อียูจะพิจารณาเงินกู้ 7 พันล้านยูโร ให้แก่ประเทศกรีซ ถ้าไม่ได้เงินกู้กรีซจะเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ 3.5 พันล้านยูโรในปลายเดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีผลต่อการออกจากอียู


นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทยฯ ได้จ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) สำหรับผลดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557-31 มกราคม 2558 ในอัตรา 0.1850 บาท/หน่วย    ทั้งนี้กองทุนได้จ่ายปันผลสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ตั้งกองทุนปี 2553 หากรวมครั้งนี้จะจ่ายเงินปันผล 16 ครั้ง รวม 2.9517 บาท/หน่วย คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 7% ต่อปี                 


นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวงฯ กล่าวว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จ่ายปันผลงวดแรก 0.11 บาท/หน่วยลงทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น 605 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ -31 มีนาคม 2558


นอกจากนี้มั่นใจว่าผลประกอบการทั้งปีของกองทุนมีโอกาสเป็นไปตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน และสามารถจ่ายปันผลพร้อมเงินลดทุนได้ตามแผน โดยคาดว่าเงินที่นักลงทุนจะได้รับจะอยู่ที่ประมาณ 9% โดยแบ่งเป็นเงินปันผล 8.2% และการจ่ายลดทุน 0.8% แต่เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในครั้ง นี้ไม่รวมเงินลดทุนจดทะเบียน โดยบริษัทจัดการ มีแผนลดทุนจดทะเบียนของกองทุนเพื่อคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในปี 2558 ประมาณ 461 ล้านบาท


           ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุกองทุนรวมอสังหาฯที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯปัจจุบันให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเฉลี่ย 5-6 % ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนโยบาย บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) บล.เอเชียพลัส จำกัด ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยถูก