รัฐฯ ทุ่ม 2.1 หมื่นล้าน “อุ้มข้าว”

2 September 2017


หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,293 วันที่ 3-6 ก.ย. 2560 รายงานว่า แหล่งข่าวคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข.  เปิดเผยถึงผลการประชุม นบข. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2560/2561 หรือ “จำนำยุ้งฉาง” ใช้งบกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท จำนวน 2 ล้านตัน แบ่งเป็น ข้าวเปลือก 3 ชนิด ได้แก่ “ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียว” ตันละ 10,800 บาท รวมกับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพอีกตันละ 3,000 บาท และค่าฝากเก็บหรือค่าขึ้นยุ้ง 1,050 บาท/ตัน โดยในช่วงแรกเมื่อเกษตรกรไปกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะจ่ายให้ก่อน 1,000 บาท/ตัน และจะจ่ายให้หลังจากที่ชำระหนี้อีก 500 บาท/ตัน รวมแล้วข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว จำนำยุ้งฉางตันละ 15,300 บาท จากปีก่อนราคา 13,000 บาท/ตัน สูงกว่าปีที่แล้วถึงตันละ 2,300 บาท

ส่วน “ข้าวหอมปทุมธานี” 8,500 บาท/ตัน บวกค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 2,000 บาท และค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท รวมแล้วจำนำยุ้งฉาง ตันละ 12,000 บาท สำหรับ “ข้าวเปลือกเจ้า” หรือ “ข้าวขาว” ตันละ 7,200 บาท บวกค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ตันละ 2,400 บาท รวมค่าฝากเก็บ ตันละ 1,500 บาท รวมแล้วจำนำยุ้งฉาง 11,100 บาท/ตัน

ทั้งนี้ ทาง ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกร หากเกษตรกรไม่มีบัญชีของ ธ.ก.ส. ก็สามารถเชื่อมโยง โดยใช้บัญชีของธนาคารอื่นได้ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นโครงการทันทีตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2560 จนถึง 28 ก.พ. 2561 ระยะเวลาไถ่ถอนข้าว 5 เดือน นับจากวันที่นำข้าวเข้าโครงการรับจำนำยุ้งฉางกับ ธ.ก.ส.

สุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาไทยแหล่งข่าว นบข. กล่าวต่อว่า ธ.ก.ส. รายงานปริมาณข้าวคงเหลือในโครงการจำนำยุ้งฉาง ปี 2559/2560 จำนวน 90,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ มูลค่ากว่า 800 ล้านบาท คาดว่า ข้าวดังกล่าวนี้ ทางชาวนายังไม่ได้มาไถ่ถอน คาดว่า จะเก็บไว้บริโภคภายในครอบครัว ซึ่งทาง ธ.ก.ส. จะเร่งรัดติดตามให้นำเงินมาชำระหนี้เงินกู้คืนต่อไป

ขณะที่ นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาไทย เปิดเผยว่า ราคาจำนำยุ้งฉางเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ผิดคาดบ้างในเรื่องข้าวขาว เนื่องจากทางสมาคมขอไปที่ราคาตันละ 7,500 บาท แต่ได้ราคามาที่ 7,200 บาท รู้สึกผิดหวังเล็กน้อย แต่เข้าใจว่า ข้าวเปลือกขาวไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในโครงการจำนำยุ้งฉาง
เกษตรกร ฐานเศรษฐกิจ ปลูกข้าว ขายข้าว นบข. พล.อ.ประยุทธ์ จำนำยุ้งฉาง อุ้มข้าว