คลัง ส่งคำชี้แจงอายัดเงินฝาก "ยิ่งลักษณ์" แล้ว

16 August 2017


โฆษกศาลปกครอง เผย คลัง ส่งคำชี้แจงอายัดบัญชีเงินฝาก "ยิ่งลักษณ์" แล้ว รอรวมข้อเท็จจริง ก่อนส่งตุลาการผู้แถลงคดีทำความเห็นตามขั้นตอน คาดใช้เวลา 2 สัปดาห์ เสนอองค์คณะชี้ขาด ระบุ ผลคดีอาญาไม่ผูกพันคดีปกครองทั้งหมด

นายสมชาย งามวงศ์ชน โฆษกศาลปกครอง เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องที่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งทุเลาการบังคับคำสั่งทางปกครองครั้งที่ 2 หลังจากกระทรวงการคลัง ให้กรมบังคับคดี เริ่มดำเนินมาตรการยึดอายัดทรัพย์สินบัญชีเงินฝากว่า หลังจากที่ตุลาการเจ้าของสำนวน มีคำสั่งแจ้งให้กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้อง ส่งคำชี้แจงต่อศาลภายใน 15 วัน ขณะนี้ทราบว่า กระทรวงการคลังได้ส่งเอกสารคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงต่อองค์คณะเมื่อสัปดาห์หน้าที่ผ่านมาก่อนครบกำหนด 15 วันดังกล่าวแล้ว จากนั้นตามขั้นตอนองค์คณะก็จะรวบรวมเอกสารข้อเท็จจริง เพื่อส่งให้ตุลาการผู้แถลงคดีร่วมตรวจดูและทำความเห็นส่วนตน โดยขั้นตอนนี้ที่ตุลาการผู้แถลงคดีจะทำความเห็นน่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนถือเป็นคดีเร่งด่วนอยู่แล้ว และเมื่อตุลาการผู้แถลงคดีได้ทำความเห็นส่วนตนเสนอองค์คณะแล้ว องค์คณะก็จะมีคำสั่งออกมา ถ้ามีคำสั่งยกคำร้องการขอทุเลาของผู้ฟ้อง คำสั่งของศาลปกครองกลางนี้ถือเป็นที่สุด อุทธรณ์ไม่ได้ แต่สามารถยื่นคำร้องได้ใหม่หากเกิดเหตุใหม่ แต่ถ้าศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาอย่างหนึ่งอย่างใด คู่ความที่ไม่เห็นด้วยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้

 

(ภาพ: นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

เมื่อถามว่าในส่วนคดีอาญาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กำลังจะตัดสินวันที่ 25 ส.ค.นี้ จะมีผลต่อการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองหรือไม่ นายสมชาย กล่าวว่า ถ้าประเด็นในคดีอาญามีข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นพิจารณาในคดีปกครองก็สามารถหยิบยกมาพิจารณาได้ ตัวอย่าง คดีอาญาการสลายม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ศาลยกฟ้องนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ และนายตำรวจ แต่ในส่วนคดีปกครองที่ศาลปกครองเคยตัดสินให้หน่วยงานรัฐชดใช้ค่าสินไหมกับผู้ชุมนุมที่ได้รับความเสียหายนั้น ก็พิจารณาว่าการกระทำนั้นเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

ขณะที่นายนพดล หลาวทอง ทนายความของอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ รับผิดชอบคดีปกครอง กล่าวว่า ในส่วนของผู้ฟ้องได้ยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอทุเลาการบังคับคำสั่งกระทรวงการคลังและกรมบังคับให้ศาลแล้วตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งจากศาลที่จะให้เรายื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด หลังจากนี้ต้องรอว่าศาลจะแจ้งให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ต้องยื่นเอกสารใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือจะต้องเรียกไต่สวนบุคคลใดหรือไม่ หรือศาลได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนแล้วอาจจะแจ้งวันนัดฟังคำสั่งการขอทุเลาต่อไป


กระทรวงการคลัง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ศาลปกครอง อดีตนายกรัฐมนตรี