เมย์แบงก์รุกยื่นบิ๊กตู่-ปปง.สอบหยวนต้า

16 August 2017


ผู้ถือหุ้น บล.เมย์แบงก์ฯ รุกคืบยื่น “นายกรัฐมนตรี-เลขาฯ ปปง.” ตรวจสอบ บล.หยวนต้า ถึงการใช้เงินหลังการเข้าซื้อกิจการ ก่อนซื้อตัวมาร์เก็ตติ้งผิดกฎสมาคมโบรกเกอร์

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถูก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)ฯ (MBKET) ฟ้องร้องกรณีใช้เงินซื้อตัวเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุน (มาร์เก็ตติ้ง) ผิดหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เรื่องจำนวนมาร์เก็ตติ้งมากเกินกำหนดและเรื่องให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ หลังการเข้าซื้อกิจการ บล.เคเคเทรดมีการผ่องถ่ายลูกค้าและนำข้อมูลภายในของ บล.เมย์แบงก์ฯ ไปหาประโยชน์ให้บริษัทใหม่

บล.เมย์แบงก์ฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องรายบุคคลและศาลแรงงานกับอดีตพนักงาน และอดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพราะเชื่อว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย และผิดจรรยาบรรณต่อบริษัท โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ พ.2831/2560 มีนายมนตรี ศรไพศาล ผู้รับมอบอำนาจในฐานะโจทก์ และ นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ตกเป็นจำเลยที่ 1 ในข้อหาหรือฐานความผิดละเมิด,เรียกค่าเสียหาย 578 ล้านบาท

ม.ล.ปานเทพ เทวกุล ในฐานะผู้ถือหุ้น บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)ฯ (MBKET) ยื่นหนังสือต่อ ปปง. ให้ตรวจสอบการกระทำของ บล.หยวนต้าฯว่าได้มีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงิน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา หม่อมหลวงปานเทพ เทวกุล ในฐานะผู้ถือหุ้นและตัวแทนผู้ถือหุ้น MBKET ยื่นหนังสือต่อพลตำรวจเอกชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ตรวจสอบการกระทำของ บล.หยวนต้า ผู้บริหารและพนักงาน บล.หยวนต้า ว่าได้มีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือไม่ พร้อมส่งสำเนาหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในวันเดียวกัน หนังสือฉบับดังกล่าวประทับรับเรื่องจากทั้ง 2 หน่วยงานคือ ปปง.รหัสรับเรื่องหมายเลข 0609 และกองอำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 เลขรับเรื่องร้องทุกข์ที่/รปช. 3353 เป็นที่เรียบร้อย

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการให้สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เป็นตัวกลางช่วยหาทางออกนั้น ถึงขณะนี้ยังมองไม่เห็นความเป็นไปได้ ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรวดเร็วมาก การไหลออกพนักงานกว่า 200 คน เกิดขึ้นเพียงเวลาสั้นๆ ผลกระทบรุนแรงเกินไป อย่างไรก็ดี ยืนยันว่านอกจากฟ้องร้องต่อศาลแล้ วต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลใบอนุญาตและดูแลธุรกิจหลักทรัพย์

สำหรับ บล.หยวนต้า กำลังถูกลูกค้ารวมตัวกัน 5 ราย ได้ยื่นฟ้อง เรียกค่าเสียหาย 301 ล้านบาท ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับประทับรับคำฟ้อง เป็นคดีดำที่ พ.1548/2560 กรณีหลอกซื้อกองทุนส่วนบุคคลซึ่งไม่มีอยู่จริง

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,288 วันที่ 17 -19 สิงหาคม พ.ศ. 2560


หยวนต้า บิ๊กตู่ ปปง นายก สอบ เมย์แบงก์