บตท.วางโพสิชันเป็น Public SPV ตอบโจทย์รัฐระดมเงิน/ลดต้นทุน

24 November 2015


บตท.วางตำแหน่งเป็น"นิติบุคคลเฉพาะกิจของรัฐ" ชูกลไก Securitization ระดมเงิน- ลดต้นทุนภาครัฐ เผยปีหน้าเตรียมรุกคืบซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย ภายหลังนักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ตอบรับหุ้นกู้ MBS ยอดจองทะลุ 1 หมื่นล้านจากวงเงินเพียง 5 พันล้านบาท

นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตต่อเนื่องจากการลงทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งมองว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรที่มีมูลค่าและมีความมั่นคงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ทำให้ได้รับความสนใจเข้าไปลงทุนในกองทุน และตราสารหนี้ในตลาดรองมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการสร้างบ้านคนจน กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

อย่างไรก็ดีจากความเฟื่องฟูดังกล่าวทำให้บทบาทของ บตท. มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในการทำหน้าที่ระดมเงินจากตลาดทุนสามารถเป็นเครื่องมือในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการ Social Enterprise โครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์( Securitization) เพื่อระดมเงินให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ว่างเปล่าของรัฐ กล่าวคือ บตท. สามารถทำหน้าที่สนับสนุนนโยบายภาครัฐ อาทิ ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจของรัฐ หรือ "Public SPV" ในการออกตราสารหนี้ระดมทุนเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดตั้ง SPV และลดต้นทุนภาครัฐ รวมทั้งลักษณะกิจการ Social Enterprise เช่น การประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Guarantee) สินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage) ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตให้สถาบันการเงิน และลดงบประมาณภาครัฐในช่วงการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วย

นางสาวอัญชุลี สิมะเสถียร รองกรรมการผู้จัดการ สายตลาดทุนและบริหารเงิน กล่าวเสริมว่า บตท. จะออกตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกัน(MBS (Mortgage -Backed Securities ) วงเงินประมาณ 7พันล้านบาท ขายนักลงทุนไม่เกิน 5 พันล้านบาท อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 3.35% ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ซึ่งได้รับผลตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนโดยมียอดจองซื้อเกินเป้าหมายมากกว่า 2 เท่าของจำนวนเสนอขาย เนื่องจากมีความเชื่อมั่นใน บตท. ที่เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ และได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็น AA- ต่อเนื่อง รวมทั้งตราสารหนี้ที่ออกมีผลตอบแทนดี ความเสี่ยงต่ำ และความมั่นคงสูง ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนสถาบัน เช่น สถาบันการเงิน ประกันภัย กองทุนต่างๆ รวมทั้งนักลงทุนรายใหญ่

สำหรับปีหน้า บตท. เตรียมเดินหน้าสนับสนุนภาครัฐเป็นเครื่องมือทางการเงิน ระดมทุนเข้าสู่ระบบการเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจประเทศ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,107 วันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บตท. นางพรนิภา หาชัยภูมิ