ธ.ก.ส.ยึดตลาดคลองผดุงปูพรมของดีSMEsเกษตรไทย

2 August 2017


ธ.ก.ส.ดีเดย์ 4 ส.ค.นี้นำSMEsเกษตรไทยบุกกรุง วางของดีให้ชม ชิม ช็อป 4สัปดาห์4แนวคิดตลอดเดือนนี้ที่ตลาดริมคลองผดุงฯข้างทำเนียบรัฐบาล หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

เว็บไซต์www.thaigov.go.th เผยแพร่ข่าวว่า เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 2 สิงหาคมนี้  ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วย นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “ตลาดของดี SMEs เกษตรไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แถลงว่า ตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งเสริมตลาดนัดชุมชน สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วิถีความเป็นไทย ต่อยอดการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านองค์กรในหน่วยงานรัฐ เป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ประชาชนไปใช้ประโยชน์ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้หน่วยงานต่าง ๆ หมุนเวียนมาจัดบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

ในเดือนสิงหาคมนี้มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้กรอบแนวคิด “ยกระดับSMEsไทย ก้าวไกลสู่สากล” จัดขึ้นวันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2560 เปิดให้ชม ชิม ช้อปได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วม ชม ชิม ช้อป และสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง อันจะก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากกระจายไปยังผู้ประกอบการอย่างแท้จริง  ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย

ด้านรองผู้จัดการธ.ก.ส. เผยว่า  ธ.ก.ส. พร้อมดำเนินนโยบายเกษตรยุคใหม่ ตามแนวทางประชารัฐของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการผลักดัน SMEs ไทยสู่ยุคเกษตร 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมการผลิตอย่างพิถีพิถันด้วยภูมิปัญญาของคนไทย โดย ธ.ก.ส. นำสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภค ในงานตลาดของดี SMEs เกษตรไทย มีการจัดร้านค้าภายในงานสัปดาห์ละ 135 บูธ สลับหมุนเวียนจำหน่ายสินค้ากว่า 500 ร้านค้า ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย ลูกค้า SMEs เกษตร ลูกค้าประชารัฐ และเครือข่ายส่วนงานภายนอก ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมเสริมความรู้ด้านการตลาดให้แก่ลูกค้า SMEs โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับรูปแบบการจัดงานจะแบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์ สัปดาห์แรก ระหว่างวันที่ 4 - 9 สิงหาคม 2560 จัดงานในธีม SMEs สู่เศรษฐกิจไทย โดยนำเสนอโซนจัดแสดงร้านค้า ลูกค้าSMEs เกษตรของ ธ.ก.ส. ที่มีระบบแฟรนไชส์ สัปดาห์ที่สอง ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2560 จัดงานในธีม Gift for Mom ของขวัญวันแม่  นำเสนอโซนสินค้าที่สามารถนำไปเป็นของขวัญวันแม่ได้ อาทิ ผ้าไหม เครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรมและสมุนไพร เป็นต้น สัปดาห์ที่สาม ระหว่างวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2560 จัดงานในธีม Thai Idea Gift Fest แกะกล่องไอเดียไทย ก้าวไกลสู่อนาคต นำเสนอโซนจําหน่ายสินค้า SMEs เกษตร ที่มีนวัตกรรมและสามารถนําไปเป็นของฝากได้ อาทิ สินค้าที่มี Package สวยงาม ขนมอบแห้ง และสินค้า Premium ต่าง ๆ เป็นต้น และในสัปดาห์ที่สี่ ระหว่างวันที่ 22 - 27 สิงหาคม 2560 จัดงานในธีม Fruit Fun Fresh ช้อปเพลินผลไม้ดี วิถีไทย นำเสนอโซนการจำหน่ายสินค้าเด่นจากแต่ละท้องถิ่น ผลไม้สดจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผลไม้แปรรูปที่มี Package สวยงามสามารถนำไปเป็นของฝากได้

กิจกรรมภายในงาน นอกจากจำหน่ายสินค้า SMEs เกษตรและอาหารแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ร่วมงาน และประชาชนทั่วไป เช่น ความรู้ทางการเงินและความรู้ด้านการประกอบอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ บูธให้คำปรึกษาสินเชื่อจากธนาคารพิเศษ  ตลอดงาน และยังรวมไปถึงการให้บริการรับ - ส่งของขวัญวันแม่ภายในงาน แจกการ์ด และถ่ายภาพเพื่อจัดทำตราไปรษณียากรพิเศษให้แก่คู่แม่ลูกที่เข้าร่วมกิจกรรม จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นอกจากนั้น บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อีกทั้งมีการตรวจสุขภาพให้แก่คุณแม่ในช่วงวันแม่ฟรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560 อีกด้วย

ตอนท้ายของการแถลงข่าว รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยว ชม ชิม ช้อป “ตลาดของดี SMEs เกษตรไทย” เพื่อร่วมสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ผลิต และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับฐานราก ในระหว่างวันที่ 4 - 27 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันนักขัตฤกษ์ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล


ธ.ก.ส. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง สุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลาดนัดริมคลองผดุงกรุงเกษม ตลาดของดีSMEsเกษตรไทย