คอนโดฯเชียงใหม่ ยังมีอนาคต

15 July 2017


นายเมธา อังวัฒนพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มทิศทางการเติบโตที่ดี โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นแรงผลักดัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสามแยกแม่โจ้ ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ซึ่งเมื่อก่อสร้างเสร็จจะเกิดประโยชน์กับจังหวัดเชียงใหม่

นายเมธา อังวัฒนพานิชทั้งจะลดปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่ และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่นํ้าปิง ลดระยะเวลาในการเดินทาง และสะดวกปลอดภัย รวมถึงโครงการ มอเตอร์เวย์เชื่อมเชียง

ใหม่-เชียงราย ที่จะแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายสนามบินเชียงใหม่ที่จะแล้วเสร็จในปี 2568 เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 18 ล้านคนในปีต่อปีอีกด้วย

คอนโดฯเชียงใหม่ ยังมีอนาคต“ความต้องการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมลูกค้านิยมซื้อเพื่อปล่อยเช่า เนื่องจากมีอัตราการปล่อยเช่าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำเลที่ได้รับความนิยมในเชียงใหม่คือ ใจกลางเมือง บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,278 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


คอนโดมิเนียม เชียงใหม่