สสว. จับมือพันธมิตรหนุน SME ยกระดับคลัสเตอร์มะพร้าว-สมุนไพรไทย

26 June 2017


สสว. จับมือสถาบันอาหารและมทร.ธัญบุรี ทุ่มงบกว่า 60 ล้านบาท จัดโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ยกระดับและผลักดันการรวมกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าวและสมุนไพรไทย

นางสาลินี  วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมมือกับสถาบันการอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดทำโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ภายใต้งบประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อสร้างเครือข่ายและยกระดับ SME ในอุตสาหกรรมมะพร้าวและสมุนไพรไทย โดยมอบหมายให้สถาบันการอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึงภาคเอกชนดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์มะพร้าวเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

โดยกลุ่มธุรกิจมะพร้าวที่เน้นจะมี 3 กลุ่ม คือ การผลิตกะทิสำเร็จรูป เครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและเครื่องสำอางที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ  ส่วนคลัสเตอร์สมุนไพร จะเน้นการนำสมุนไพรมาผลิตเป็นอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงเช่นกัน แต่ผลผลิตสมุนไพรไทยนั้นยังไม่เป็นออแกนิกส์และมีปัญหาด้านการกำหนดมาตรฐาน จึงมอบหมายให้ มทร.ธัญบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ซึ่งร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ เช่น กระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การรับรองมาตรฐานการผลิตโดยจดทะเบียน อย. รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น

“สสว. ตั้งเป้าหมายรวมกลุ่มคลัสเตอร์มะพร้าว 25 เครือข่าย มีผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพจำนวน 3,300 ราย และกลุ่มคลัสเตอร์สมุนไพรไทยรวม 5 เครือข่าย ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพจำนวน 700 ราย โดยในปี 2560 จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 4,000 ราย”


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs สถาบันการอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม