เมืองพัทยาสะดุดหาผู้รับจ้างเลื่อนจัดแข่งขันพัทยามาราธอนปี 2560

19 June 2017


รายงานข่าวจากเมืองพัทยา เผยว่า ตามที่เมืองพัทยาได้กำหนดจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ ถนนสายชายหาด เมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ตามที่ระบุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวเมืองพัทยานั้น ทางเมืองพัทยาได้ดำเนินการประมูลหาผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามที่ประกาศเมืองพัทยาได้กำหนดไว้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 ได้ ดังนั้น เมืองพัทยาจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการพัทยามาราธอน ประจำปี 2560 ออกไป เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ณ ถนนสายชายหาด เมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช


เมืองพัทยา