อธิบดี ปภ. สั่งเฝ้าระวังอุทกภัย! โดยเฉพาะเหนือ-อีสาน-ใต้

18 June 2017


อธิบดี ปภ. สั่งติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย

วันที่ 18 พ.ค. 60 — นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง

ทั้งนี้ ปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุ

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. จนถึง 17 มิ.ย. มีพื้นที่เกิดอุทกภัย 31 จังหวัด และมี 21 จังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอุทกภัย