ล้มเวทีบัตรทองภาคอีสาน หลังภาคปชช.ประท้วง!

17 June 2017


 

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 -ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่นว่า คณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ พิจารณาร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ… ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545(กฎหมายบัตรทอง) โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เริ่มให้ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน กลุ่มเครือข่ายประชาชนจำนวนมากทยอยมาลงทะเบียน และได้มีการเริ่มนำป้ายผ้า และกระดาษเอ 4  มาเขียนข้อความคัดค้านเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ ก่อนจะเข้าห้องประชุม

 เวลา 09.00 น.ที่ประชุมเปิดวีดีทัศน์นำเสนอ กระบวนการ แนวทางการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็น หลังจากจบการนำเสนอ นพ.พลเดช และ คณะทำงานได้ขึ้นบนเวทีเพื่อเริ่มรับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่า  กลุ่มตัวแทนภาคประชาชนนำป้ายผ้าที่เครือข่ายได้เตรียมเเละชูขึ้นเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย และเดินขึ้นบนเวทีประชาพิจารณ์เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับการทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ และอยากให้รัฐบาลกลับไปคิดทบทวนอีกครั้งและเริ่มต้นใหม่โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

จากการติดตามสถานการณ์เวทีประชาพิจารณ์ในระดับภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าตลอดช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ผู้จัดงานไม่สามารถจัดเวทีได้ตามกำหนดการ จึงต้องยกเลิกเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


บัตรทอง