จัดผังใหม่‘อีอีซี’ 3 จังหวัดรวมเป็นเนื้อเดียว-เอื้อลงทุน

18 June 2017


กรมโยธาฯเร่งปูผังเมืองคลุม 3 จังหวัดอีอีซี จัดโซนส่งเสริมลงทุนใหม่ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว –ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนรอบอู่ตะเภา 12,500 ไร่ พัฒนาเชิงพาณิชย์

ปัญหาหรืออุปสรรคของการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังเรียกร้องถึงความชัดเจนในการประกาศใช้ผังเมือง ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุน ล่าสุดก็มีความคืบหน้าจากกรมโยธาธิการว่า ขณะนี้ได้งบประมาณมาเพื่อทำการศึกษาแล้ว และจะช่วยสร้างความชัดเจนได้ในเร็ววันนี้

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า อยู่ระหว่างมอบให้บริษัทที่ปรึกษาศึกษาวางผังนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี 3 จังหวัด รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับแก้ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมชุมชน ฯลฯ ของแต่ละพื้นที่ให้สอดรับกับกิจกรรมที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กำหนด

ขณะเดียวกัน ผังดังกล่าวจะรวมระบบโครงสร้างพื้นฐานเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อกำหนดกิจกรรมให้พัฒนาเกาะเกี่ยวไปตามโครงข่ายนั้นๆด้วย โดยเฉพาะทำเลรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงโซนส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ โซนเมืองใหม่ ที่จะกำหนดเป็นรูปแบบสมาร์ซิตี้ ทำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่มาก ซึ่งเมืองใหม่จะมีครบทั้ง 3 จังหวัดเบื้องต้นจะเน้นจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้เป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี อย่างไรก็ดี การศึกษาวางผังอีอีซี จะใช้เวลา 1 ปีนับจากนี้

แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเสริมว่า กรมฯได้รับจัดสรรงบกลางปี 2560 วงเงิน 75 ล้านบาท แยกเป็นวงเงิน 60 ล้านบาท ในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทำผังเมืองอีอีซีครอบคลุม 3 จังหวัด อย่างไรก็ดีจะกำหนด เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่อีกกว่า 10,000 ไร่โดยไม่ขยายพื้นที่เพิ่มที่แหลมฉบัง แต่พิจารณาพื้นที่อื่นไม่ห่างจากแหล่งอุตสาหกรรมเดิม และไม่กระทบชุมชน ซึ่ง คณะกรรมการอีอีซี จะเป็นผู้กำหนดออกมาอีกครั้ง ส่วนโซนท่องเที่ยวจะกำหนดโซนชายทะเล เช่นพัทยา บางเสร่ที่จะกำหนดเป็นพัทยา2 จากนั้นจะเป็น โซนเกษตรที่ปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว ซึ่งจะอยู่ที่จังหวัดระยองและ ฉะเชิงเทรา

จัดผังใหม่‘อีอีซี’ 3จังหวัดรวมเป็นเนื้อเดียว-เอื้อลงทุนทั้งนี้ ระหว่างที่ ผังอีอีซียังไม่บังคับใช้ หากเอกชนประสงค์ใช้ที่ดินเพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม หรือโรงงาน หากพื้นที่บริเวณดังกล่าวผังเมืองกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือประเภทชนบทและเกษตรกรรม สามารถขอปรับการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมได้เป็นต้น

ส่วนงบประมาณอีก 15 ล้านบาทจะเป็นงบศึกษาพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบสนามบินอู่ตะเภารัศมี 20 ตารางกิโลเมตรหรือ12,500 ไร่ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะกำหนดโซนพัฒนาเชิงพาณิชย์รองรับมหานครการบินอู่ตะเภา ซึ่งจะมีคนเข้าใช้พื้นที่จำนวนมหาศาล

โดยสนามบินอู่ตะเภา มีพื้นที่ติดทะเลทางตอนเหนือ ของสนามบิน จะตัดทิ้งไม่นำมารวมในแผนศึกษา เนื่องจากเป็นเขตป่า ทั้งนี้ โซนที่คาดว่าจะกำหนดให้พัฒนาเชิงพาณิชย์จะเป็นบริเวณรอบทางหลวงหมายเลข 331 (สัตหีบ-เขาหินซ้อน ) ซึ่งอยู่ด้านใต้ของสนามบิน ทำเลบริเวณชุมชนด้านซ้ายสนามบินจะครอบคลุมท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบจังหวัดชลบุรี และชุมชนด้านขวาของสนามบินครอบคลุมพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยอง รวมถึงทำเลรอบสถานีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 331

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,271 วันที่ 18 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560


อีอีซี