ก.ล.ต.ร่วมกับบีเอสเอจัดสัมมนา'ต้านภัยไซเบอร์'ให้บริษัทจดทะเบียน

25 May 2017


ก.ล.ต. ร่วมกับบีเอสเอจัดงานสัมมนา “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงองค์กรด้านภัยไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) ร่วมกับ บีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) และภาคเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จัดงานสัมมนาสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านภัยไซเบอร์ที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้น และพร้อมรับมือกับภัยไซเบอร์ในการวางระบบการควบคุมภายในของบริษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียหายในวงกว้างต่อการดำเนินธุรกิจ กระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียและตลาดทุนในภาพรวม ในงานสัมมนาช่วงเช้าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกในเรื่องภัยไซเบอร์ ความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร และในช่วงบ่ายจะมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำ

ก.ล.ต. และบีเอสเอ ขอเชิญกรรมการ ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.samcenter.info หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2197-4374 หรือ 09-1697-3015 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560


ก.ล.ต. บีเอสเอ ภัยไซเบอร์