มท.โยนผู้ว่าฯนนท์ สอบ อบต.บ้านใหม่ ซื้อกาม

20 May 2017


นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตั้งคณะกรรมการสอบ อบต.บ้านใหม่ กรณีซื้อบริการทางเพศ

วันที่ 20 พ.ค.60 นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกับว่าจากการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่พบความผิดซื้อบริการเด็ก ที่ถูกกล่าวอ้างนั้น ถือว่าเป็นการสร้างความกระจ่างแก่สังคมแล้ว ส่วนจะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามปกติเมื่อใดนั้น จะต้องรอให้ นายสืบศักดิ์ ทำงานที่ได้รับมอบหมายระหว่างมาช่วยราชการให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งคาดว่า ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

ส่วนกรณีที่ นายสืบศักดิ์ อาจเข้าข่ายปล่อยปะละเลย ให้เกิดการค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าจะต้องดูสาเหตุหลักที่เป็นปัจจัยให้เกิดการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ นายสืบศักดิ์ ไปหาแนวทางในการวางมาตราการแก้ไขปัญหา ที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดปัญหาดังกล่าวแล้ว

ขณะเดียวกันกรณี สมาชิก อบต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริง ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในการดำเนินการ


ข้าราชการ ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน ค้ากาม สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ อบต.บ้านใหม่