พนักงานจิตอาสา ซีพี ออลล์ รวมพลังชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก

18 May 2017


ความสุขของจิตอาสา เป็นความสุขที่การแบ่งปันให้ได้ทุกคน และทุกคนมีศักยภาพตรงนี้อยู่  ความรู้สึกอยากให้คนอื่นมีความสุข ด้วยความห่วงใยให้เกิดประโยชน์ รอบข้าง ชุมชน และสังคม มีชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น ด้วยพลังและศักยภาพที่มีอยู่ พื้นที่ของจิตอาสาจึงเป็นพื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ล่าสุดพนักงานพุทธปัญญาชมรมฯ - ชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น รวมพลังร่วมกันรณรงค์ “ลดถุง เพิ่มบุญ” เชิญชวนคนไทยร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก ในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ร่วมกับวัดจากแดง โดยสิ่งที่ชมรมจิตอาสาเน้นในขณะนี้คือ การรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติก เพราะถ้าทุกคนลดการใช้ถุงพลาสติก ก็จะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้

“การปลูกฝังให้พนักงานมีจิตอาสา เป็นการส่งเสริมให้พนักงานนำความรู้ ความสามารถ มาใช้พัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างคนให้เป็นคนดี มีอนาคตไปพร้อมๆ กับสังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี”  นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวในฐานะประธานผู้ก่อตั้งชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ ที่ได้ก่อตั้งชมรมมาแล้วกว่า 6 ปี เป็นพื้นที่ให้พนักงานสร้างสรรค์กิจกรรมอาสาเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ร่วมกับวัดต่างๆ หลายแห่ง อาทิ วัดปทุมวนาราม , วัดพระราม 9 , วัดดอกไม้ , วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร โดยมีพนักงานเซเว่นฯ  ชมรมจิตอาสาซีพี ออลล์ และแม่ครัวของวัด ช่วยกันคัดแยกถุงพลาสติก ที่พระสงฆ์รับบิณฑบาตรอาหารจากประชาชนทุกๆ วัน  โดยถุงพลาสติกที่ได้สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำ หรือนำไปขายได้เงินมาใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงและปฏิสังขรวัดต่อไป

สำหรับวัดจากแดงนับเป็นอีกศาสนสถานแห่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญอย่างมากกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอด โดยมีการรณรงค์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการทำความสะอาดถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ และที่ไม่สามารถใช้ได้ก็นำไปรีไซเคิลเป็นน้ำมัน โดยร่วมกับชุมชนรอบๆ พื้นที่ เพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ดีขึ้น