จีนจุดพลุความร่วมมือ2ลุ่มน้ำ จับมือ 5 ชาติอาเซียนริมน้ำโขงกระชับสัมพันธ์หลากมิติ

24 October 2015


จีนเปิดเกมรุกผนึก 5 ชาติอาเซียนสร้างกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครอบคลุมการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม นัดเปิดตัวเป็นทางการ 12 พฤศจิกายนนี้ที่เมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองปันนา

นายจาง จิ่ว หวน อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในฐานะรองประธานสมาคมการทูตสาธารณะแห่งประเทศจีน (China Public Diplomacy Association) ได้เปิดเผยถึงแนวนโยบายของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะสร้างกลไกความร่วมมือใหม่ระดับนานาชาติในชื่อ "ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง" ระหว่าง 6 ชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เมื่อเร็วๆนี้

โดยอดีตทูตจีนกล่าวว่ากลไกความร่วมมือที่มีอยู่เดิมนั้นมีหลายกลไก เช่น กลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ หรือ GMS : Greater Mekong Subregion ที่มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก แต่ก็เป็นเพียงการแก้บางปัญหา ยังไม่ตอบสนองความต้องการของ 6 ประเทศได้จริง จึงต้องมีกลไกใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายครอบคลุมทุกด้าน

ขอบเขตของความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง มี 3 ด้านหลักคือ
1.การเมือง เน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ลดความสงสัย สนับสนุนการใช้ประโยชน์ร่วมกันในแม่น้ำโขง
2.เศรษฐกิจ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านการค้า การลงทุน
3.สังคม กระตุ้นการไปมาหาสู่กัน สร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชน รวมไปถึงเรื่องความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาและปัญหาของแม่น้ำโขงมีหลายมิติ นอกจากเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วม การขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างประเทศแล้ว ยังมีปัญหาอาชญากรรมดังที่เคยปรากฏเป็นข่าวใหญ่ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากยาเสพติด การค้าของเถื่อน เป็นปัญหาร่วมกันที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จึงต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการตรวจการแม่น้ำโขง ซึ่งความร่วมมือนี้มีอยู่แล้วและต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น


"ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ประชาคมอาเซียนก้าวคืบหน้าดียิ่งขึ้น สมาชิกอาเซียนเก่าเติบโตเร็ว สมาชิกที่เข้ามาใหม่เช่น ลาว เมียนมา กัมพูชา ยังพัฒนาไปอย่างเชื่องช้า ความแตกต่างดังกล่าวมีผลต่อการรวมตัวของอาเซียน กลไกความร่วมมือนี้จะช่วยกระตุ้นการพัฒนาทำให้กลุ่มอาเซียนใหม่พัฒนาดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของอาเซียน" นายจางกล่าว

กลไกความร่วมมือที่วางไว้นี้จะมี 3 ระดับ คือระดับผู้นำประเทศ ที่จะประชุมร่วมกัน 1-2 ปีต่อครั้ง ระดับรัฐมนตรี และระดับข้าราชการชั้นสูง โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายนศกนี้ จะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศ 6 ประเทศที่เมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองปันนา เพื่อเปิดกลไกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงอย่างเป็นทางการ ในประเด็นจุดประสงค์ เป้าหมายความร่วมมือ

แม่น้ำโขงมีความยาวทั้งสิ้น 4,940 กิโลเมตร เชื่อมต่อ 6 ประเทศ จีน เมียนมา ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม อยู่ในเขตจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่อยู่ในจีนเรียกว่า แม่น้ำล้านช้าง หรือ "หลานชางเจียง"

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3098 วันที่ 22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2558


ประเทศจีน เศรษฐกิจจีน จาง จิ่ว หวน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย