บีจี เปิด “BG Glass Studio” สตูดิโอเป่าแก้วแห่งแรกในไทย

27 April 2017


บางกอกกล๊าสเปิด ‘BG Glass Studio’   สตูดิโอเป่าแก้วแห่งแรกในไทย นำเสนอผลงานศิลปะ ศูนย์ฝึกอบรมถ่ายทอด จัดเวิร์คช้อป จากศิลปินมืออาชีพ

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือบีจี เปิดเผยว่า บริษัทเปิดพื้นที่ใหม่ภายใต้ชื่อ ‘BG Glass Studio’ สตูดิโอเป่าแก้วแห่งแรกในประเทศไทย ณ BGC ปทุมธานี กล๊าส  เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตและจัดแสดงผลงานทางศิลปะแก้ว ในเชิงนิทรรศการ รวมถึงเป็นศูนย์ฝึกอบรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะแก้ว อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ จัดเวิร์คช็อปอบรมความรู้ พร้อมการสาธิตศิลปะการเป่าแก้วจากศิลปินมืออาชีพ ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต ‘BG Glass Studio’ ถือเป็นสตูดิโอเป่าแก้วและแหล่งเรียนรู้ศิลปะแก้วอย่างครบวงจร

ภายใน  BG Glass Studio แบ่งออกเป็นโซนต่างๆ  อาทิ Show case โซนแสดงสินค้า ผลงาน และจัดนิทรรศการ Hot Shop Zone โซนที่รวบรวมเทคนิคการผลิตด้วยความร้อน เช่น การเป่าแก้ว การหลอมเอาไว้อย่างครบถ้วน ให้เหล่าศิลปินและผู้ที่สนใจมาเติมไอเดียกันอย่างเต็มที่หรือ Cold Shop Zone ที่นำเสนอเทคนิคการผลิตผลงานแก้วโดยไม่ผ่านความร้อน เช่น งานขัด งานเคลือบผิว รวมทั้ง Training Zone ที่ไว้สำหรับจัดเวิร์คช็อป และอบรมเกี่ยวกับ Art Glass โดยผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายสถาบัน หมุนเวียนมาอย่างต่อเนื่อง

ในวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ได้รับเกียรติจากนายเจอร์มี โปเปลก้า และนางสเตฟานี่ เทร็นเชิร์ท 2 ศิลปินแก้วชื่อดังระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ที่มีผลงานได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั้งในยุโรป เอเชียและอเมริกา ทั้งในฐานะของศิลปินและผู้เชี่ยวชาญที่ให้การฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ แก้วนานกว่า 30 ปี  ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมสาธิตศิลปะการเป่าแก้วด้วย

 


บางกอกกล๊าส ข่าวการตลาด BG Glass Studio สตูดิโอเป่าแก้ว