รมว.คมนาคมเสริมสร้างการรับรู้“Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life”

21 April 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาและนิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และส่งเสริมพัฒนาความรู้  ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย “Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องยูโทเปีย โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้แทนประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ จำนวน 400 คน


รมว.คมนาคม