มีเฮ !ไต้หวันอนุญาตให้แรงงานที่ทำงานครบ 3 ปีต่อสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ

14 April 2017


แรงงานไทยในไต้หวันมีเฮ ! กระทรวงแรงงานไต้หวันอนุญาตให้แรงงานที่ทำงาน ครบสัญญา 3 ปี ต่อสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ไทเปแจ้งว่า จากการที่กระทรวงแรงงานไต้หวันปรับแก้กฎหมายการจ้างงาน ตามมาตรา 52 โดยเมื่อทำงานครบตามสัญญา 3 ปี สามารถต่อสัญญาจ้างงานในไต้หวันได้โดยไม่ต้องกลับประเทศอย่างน้อย 1 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทจัดหางานไต้หวันบางรายเรียกเก็บเงินจากแรงงานต่างชาติ โดยเฉพาะรายที่ไม่ได้ต่อสัญญากับนายจ้างรายเดิม แต่ประสงค์ทำงานกับนายจ้างรายใหม่ โดยเรียกเก็บในอัตรา 15,000-25,000 เหรียญไต้หวัน โดยอ้างว่าใช้เป็นค่าบริการจัดหางานกับนายจ้างรายใหม่ ซึ่ง สนร.ไทเป ได้รับการร้องเรียนจากแรงงานไทยที่ประสบปัญหานี้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้แรงงานไทยตกเป็นเหยื่อในกรณีดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนว่า ค่าบริการต่างๆที่บริษัทจัดหางานไต้หวันสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมายมีเพียง 2 รายการคือ 1) ค่าบริการจัดหางานจากแรงงานต่างชาติเฉพาะก่อนการเดินทางเข้าไต้หวันเท่านั้น และ 2) ค่าบริการดูแลแรงงานต่างชาติเป็นรายเดือนระหว่างที่แรงงานต่างชาติทำงานอยู่ที่ไต้หวัน ในอัตราค่าบริการปีแรกเดือนละไม่เกิน 1,800 เหรียญไต้หวัน   ปีที่ 2 เดือนละ 1,700 เหรียญไต้หวัน และปีที่ 3 เป็นต้นไป เดือนละไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน ทั้งนี้ รวมค่าบริการต่อสัญญาใหม่และช่วยเปลี่ยนนายจ้างใหม่แล้วด้วย ทั้งนี้ ห้ามมีการเรียกเก็บค่าบริการจัดหางาน  ค่าต่อสัญญาใหม่ หรือค่าบริการหานายจ้างใหม่จากแรงงานต่างชาติอีก หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษปรับเงิน 10-20 เท่าของค่าบริการที่เรียกเก็บ รวมทั้งจะถูกพักใบอนุญาตจัดหางาน เป็นเวลา 3 เดือน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานไต้หวันกำลังพิจารณากรณีที่แรงงานต่างชาติที่ต่อสัญญาในไต้หวันกับนายจ้างรายใหม่เป็นแรงงานที่เคยทำงานอยู่ในไต้หวันแล้ว 3 ปี มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งกฎระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นแรงงานที่ไม่มีปัญหามากนัก ดังนั้น กระทรวงแรงงานไต้หวัน จึงจะเร่งปรับแก้มาตรฐานการจัดเก็บค่าบริการดูแลรายเดือนสำหรับแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้ ให้เป็นเพียงเดือนละไม่เกิน 1,500 เหรียญไต้หวัน เช่นเดียวกับแรงงานฯที่ต่อสัญญาจ้างกับนายจ้างรายเดิม ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับแรงงานต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในไต้หวันต่อไป ให้นายจ้างยื่นคำร้องขอต่อสัญญาจ้างใหม่ที่ไต้หวัน ณ ศูนย์บริการจ้างตรงของกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน โดยต้องยื่นคำร้องก่อนครบสัญญา 2-4 เดือน การอนุมัติต่อสัญญาจ้างใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์

นายวรานนท์ กล่าวในตอนท้ายว่า การปรับแก้กฎหมายการจ้างงานของไต้หวันที่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติ รวมทั้งแรงงานไทย สามารถต่อสัญญาจ้างในไต้หวันได้โดยไม่ต้องกลับประเทศ เป็นประโยชน์ต่อแรงงานไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าบริการจัดหางานรอบใหม่ ซึ่งนายจ้างไต้หวันยังมีความต้องการแรงงานไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับแรงงานชาติอื่น ๆ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694


แรงงาน ไต้หวัน สัญญาจ้าง