รมว.คลัง ร่วมการประชุม 21st ASEAN Finance Ministers’ Meeting

7 April 2017


นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 21 (21st ASEAN Finance Ministers’ Meeting: 21st AFMM) ณ โรงแรม Shangri-La’s Mactan Resort and Spa เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560


ASEAN รมว.คลัง ประชุม