ธอส.คว้า 2 รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”ครั้งที่ 37

17 March 2017


นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ครั้งที่ 37 ประจำปี 2560 ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นประจำปี 2560 สำหรับปฏิทินแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และรางวัลชมเชย การออกแบบเชิงสร้างสรรค์โดยใช้นวัตกรรม สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชื่อชุด "ราษฎร์สดุดี นพภูมินทร์" ที่จัดทำใน Theme "สิ่งล้ำค่าแทนหัวใจของคนไทย ที่ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและมอบความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยภาพวาดที่ใช้เทคนิคสีพิเศษผสมผสานลวดลายจิตรกรรมไทยเกี่ยวกับสิ่งล้ำค่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสมาคม นักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6