วธ.ชี้น้ำท่วมภาคใต้พบโบราณสถานเสียหายเพิ่มเป็น 10 แห่ง

18 January 2017


วธ.ชี้น้ำท่วมภาคใต้พบโบราณสถานเสียหายเพิ่มเป็น 10 แห่ง สั่งทุกหน่วยงานสำรวจความเสียหาย-เร่งจัดทำแผนบูรณะฟื้นฟู

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) และสำนักศิลปากรในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร กระบี่ ยะลา ระนอง ประจวบคีรีขันธ์  ล่าสุดได้รับรายงานผลการสำรวจผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานในสังกัดและที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา พบว่ามีโบราณสถานได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็น 10  แห่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 1 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 6 แห่ง วัด 615 แห่ง มัสยิด 83 แห่ง โบสถ์คริสต์ 6 แห่ง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 3 คน  ศิลปินพื้นบ้าน 23 คน ศิลปินร่วมสมัย 36 คน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม 1 คนและบุคลากรสังกัด วธ.ได้รับผลกระทบ 113 คน

จากการสำรวจเบื้องต้นในจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดนครศรีธรรมราช 23 อำเภอ มีโบราณสถานได้รับผลกระทบ 5 แห่ง วัด 207 แห่ง มัสยิด 50 แห่ง โบสถ์คริสต์  4 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 2 แห่ง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 1คน ศิลปินพื้นบ้าน 18 คน ศิลปินร่วมสมัย 9 คนเครือข่ายสภาวัฒนธรรม 1 คนและบุคลากรสังกัดวธ.ได้รับผลกระทบ 93 คน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโบราณสถานได้รับผลกระทบ 2 แห่ง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 1 แห่ง  วัด 27 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง ศิลปินพื้นบ้าน 1 คน บุคลากรสังกัด วธ. ได้รับผลกระทบ 15 คน จังหวัดพัทลุง มีโบราณสถานได้รับผลกระทบ 1 แห่ง วัด 157 แห่ง มัสยิด 13 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 2 คน ศิลปินพื้นบ้าน 4 คน ศิลปินร่วมสมัย 1 คน

ทั้งนี้มอบหมายให้ กรมศิลปากร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ สวจ. ติดตามและสรุปข้อมูลทั้งโบราณสถาน แหล่งเรียนรู้ ศิลปินพื้นบ้านและศิลปินทุกแขนงที่ วธ. ดูแลอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญได้ให้แต่ละหน่วยงานลงพื้นที่เข้าไปสำรวจความเสียหายและงบประมาณที่คาดว่าจะใช้บูรณะ เพื่อเร่งจัดทำแผนการบูรณะ ซ่อมแซม ฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงในพื้นที่ต่างๆ


กระทรวงวัฒนธรรม โบราณสถาน วธ. น้ำท่วมภาคใต้