ดิจิทัล เวนเจอร์ส เปิดตัวโครงการผลักดันและส่งเสริมสตาร์ทอัพ

22 November 2016


ดิจิทัล เวนเจอร์ส ผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว Digital Ventures Accelerator (DVA) Accelerator โครงการผลักดันและส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างยั่งยืน เริ่มเปิดคลาสสตาร์ทอัพ 10 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกจากกว่า 140 ทีม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายวงการร่วมเพิ่มศักยภาพ

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในวิสัยทัศน์ของดิจิทัล เวนเจอร์ส คือ การสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการที่เรียกว่า Digital Ventures Accelerator (DVA) ที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างระบบนิเวศน์ที่ดีที่สุดให้กับสตาร์ทอัพไทย (Build Startup Ecosystem) ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์และพันธมิ ตรจากหลากหลายวงการ ที่จะมาช่วยให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ สตาร์ทอัพยังได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 300,000 บาท ตั้งแต่ต้นโครงการ เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดเวลาที่อยู่ในโครงการ ในขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ และสตาร์ทอัพ สามารถต่อยอดธุรกิจ ร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับลูกค้าธนาคารในอนาคตต่อไปได้ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินลงทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ ขั้นต่ำ 1 ล้านบาทหลังจากจบโครงการด้วย เชื่อว่าจากความพร้อมทั้ง 3 ด้านนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ สตาร์ทอัพไทยเติบโตอย่างยั่งยื นได้”

นายชาร์ล เจริญพันธ์ – Head of Accelerator บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด อธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) เราเล็งเห็นว่าสตาร์ทอัพไทยนั้ นมีศักยภาพ แต่อาจจะเติบโตได้ไม่ดีหรือไม่ เร็วเท่าที่ควร นอกเหนือจากเรื่องเงินทุนแล้ว สตาร์ทอัพอาจขาดความรู้ในหลายด้ านที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ ที่สำคัญที่สุดคือขาดฐานลูกค้า จึงไม่สามารถขยายธุรกิจได้ เราตั้งเป้าให้ DVA เป็น Accelerator ที่ดีที่สุดในไทยและในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ ให้สตาร์ทอัพที่จบจากโครงการเติบโตอย่างน้อย 20% และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย เราจึงออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความตั้งใจของเราให้มากที่สุด

โดย 3 เดือนแรก จะปูพื้นฐานให้แน่นด้วยความรู้ ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจให้มี ความพร้อมมากที่สุด ด้วย Startup Essential Program โดย สุรวัฒน์ พรหมโยธินความรู้ด้านกฎหมาย โดย Baker & McKenzie และความรู้ด้านการเงิน โดย PrimeStreet Advisory และอีก 3 เดือนถัดมา จะมุ่งให้สตาร์ทอัพสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยโปรแกรม Growth Hacking สอนโดย Chris Tweten

นอกจากนี้ สตาร์ทอัพยังมีเมนทอร์พิเศษที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละทีมมาแชร์ ประสบการณ์และให้คำปรึกษาแบบที มต่อทีม (Specialist & Dedicated Mentor) และทุกทีมจะมีเมนทอร์หลัก (Core Mentor) เพื่อเซ็ต KPI และติดตามผลในทุกสัปดาห์อีกด้วย ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่ง คือสตาร์ทอัพจะได้รับโอกาสปรึ กษาเรื่องเงินลงทุน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกับทีมผู้บริหารของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส อย่างใกล้ชิด

สำหรับ สตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้ าโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) รุ่นแรกนี้ มีทั้งหมด 10 ทีม ทั้งกลุ่มที่เป็น FinTech อาทิ KYC Chain ที่พัฒนาบริการ Know Your Customer หรือ KYC บนเทคโนโลยี Blockchain เพื่อยกระดับการทำธุรกรรมการเงินในอนาคต Refinn สตาร์ทอัพที่ให้บริการระบบรี ไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ PeerPower ให้บริการขอสินเชื่อหรือกู้ยืมเงินระหว่างบุคคล และยังมีกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ PetInsure สตาร์ทอัพที่เอาใจคนรักสัตว์ด้วยประกันภัยสัตว์เลี้ยงออนไลน์ ครั้งแรกในไทย Seeksterผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นหางานด้านการบริการสำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้า SMEs เป็นต้น

 


สตาร์ทอัพ ดิจิทัล เวนเจอร์ส Digital Ventures Accelerator (DVA)