พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร้อยเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณ

25 November 2016


การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและการขนส่งทางอากาศที่ขยายตัวต่อเนื่อง คงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” มีบทบาทสำคัญในการเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวมากว่า 10 ปีแล้วและวันนี้สนามบินแห่งนี้ พร้อมเปิดตัว “ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” พิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ถึงประวัติความเป็นมา และแนวพระราชดำริ ที่สำคัญในหลายประเด็น ในการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้

แนวคิดริเริ่มการก่อสร้างโครงการ มีมาตั้งแต่ปี 2503 ผ่านการเมืองมาหลายยุคสมัย จนในวันที่ 23 กันยายน 2543 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานนามว่า “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”หมายถึง “แผ่นดินทอง” และเสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างสนามบินในวันที่ 19 มกราคมปี2545

ด้วยทำเลที่ตั้งสนามบินซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ชุ่มน้ำ ในพื้นที่หนองน้ำขนาดใหญ่ ที่เรียกกันมาแต่ก่อนว่า “หนองงูเห่า”เป็นอุปสรรคสำคัญในการก่อสร้างสนามบินแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานแนวทางการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ท่าอากาศยาน และพื้นที่โดยรอบ ทำให้พื้นที่นี้จึงมีทั้งการสร้างสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และมีระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีจนถึงทุกวันนี้

นี่เป็นแค่เพียง 1 เรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ที่ถูกรวบรวมไว้อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์มีเรื่องราวที่สำคัญต่างๆรวม 9 ห้อง

ห้องที่ 1 “ ใต้ฟ้าพระบารมี”ห้องแห่งการเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และปวงชนชาวไทย

ห้องที่ 2 “แผ่นดินนี้...แผ่นดินทอง”บอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองของดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและอารยะธรรมระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของประเทศไทย มีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบิน ในห้องนี้มีการจัดแสดงโบราณวัตถุ เช่น กลองมโหระทึกที่ทำจากสำริดซึ่งถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือสำริดของคนในดินแดนสุวรรณภูมิ ดินแดนอันรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์เมื่อหลายพันปีก่อน

ห้องที่ 3 “ วันเวลาแห่งความสำเร็จ” แสดงเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงริเริ่มและมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงก่อตั้งกิจการการบินในประเทศไทย กระทั่งได้รับการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงการจัดแสดงประวัติการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงวันเปิดให้บริการในปีพุทธศักราช 2549

ห้องที่ 4 “เส้นทางสู่ความภูมิใจ” แสดงเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “มหาราชปราชญ์แห่งน้ำ”พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริการบริหารจัดการน้ำโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติการท่าอากาศยานเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานและยังมีส่วนช่วยในการกักเก็บน้ำในการดำรงชีวิตและการเกษตรของชุมชน

ห้องที่5 “ มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ” มหัศจรรย์ 9 อย่างในการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น การปรับปรุงคุณภาพดิน การก่อสร้างเสาหลักขนาดใหญ่ (Pylon) การก่อสร้างคานเหล็กของอาคารผู้โดยสาร (Super Truss) การก่อสร้างโครงเหล็กอาคารเทียบเครื่องบิน (5 Pin Truss) รวมถึงการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการย้ายท่าอากาศยานดอนเมืองมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอย่างรอบคอบในทุกขั้นตอน

ห้องที่ 6 “อัตลักษณ์ไทยสู่สากล” นำเสนอเรื่องราวการออกแบบตกแต่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่หลอมรวมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ศิลปกรรม อันวิจิตร งดงาม ละเอียดอ่อนของไทย เข้ากับความล้ำสมัยของสถาปัตยกรรมแห่งโลกอนาคตได้อย่างลงตัว สง่างาม อันเป็นการต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ ด้วยสัมผัสบรรยากาศของความเป็นไทย ตั้งแต่ก้าวแรกสู่แผ่นดินทอง

ห้องที่ 7 “ ศักยภาพระดับโลก” บอกเล่าถึงความมุ่งมั่นและแผนการพัฒนาคุณภาพการบริการไปสู่การเป็นท่าอากาศยานชั้นนำที่ดีที่สุดในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่นานาชาติ (International Gateway) เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ห้องที่ 8 “ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม” สะท้อนเรื่องราวการให้ความสำคัญในการบริการด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น เพื่อให้ผู้โดยสารเกิดความประทับใจและเกิดความมั่นใจในการให้บริการที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ ได้ชื่อว่าเป็น “ท่าอากาศยานแห่งรอยยิ้ม” รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบด้วยความจริงใจและการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ห้องที่ 9 “แสงทองส่องทางสู่ปลายฟ้า" “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”การก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเลข 9 ยังมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ห้องนี้จึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการนำเลข 9 มาเป็นเลขมงคลในการคำนวณการออกแบบก่อสร้าง และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ก้าวหน้า และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง

ทั้งหมดเป็นแหล่งรวมเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับประตูสู่ดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ หากใครสนใจชม ต้องโทร.จองล่วงหน้าที่หมายเลข 0-2132-9013 เพราะเปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะวันละ 2 รอบ คือเวลา 09.00 น. และ14.00 น. ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ และช่วงแรกจะรับประมาณ รอบละ 30 คนเท่านั้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,212 วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2559


ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง ใต้ฟ้าพระบารมี ในหลวงรัชกาลที่ 9