นายกฯเผยลงพื้นที่ดูการบริหารจัดการน้ำจังหวัดปทุมธานี 18 พ.ย นี้

15 November 2016


นายกรัฐมนตรีเผยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดปทุมธานี 18 พ.ย นี้ เพื่อดูการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ของส่วนราชการ และประชาชน

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2559) ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ว่า เป็นการเยี่ยมเยียนเกษตรกร และเพื่อดูการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของกรมชลประทาน เกษตรกร และส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการของภาครัฐว่าได้ดำเนินการอะไรให้กับประชาชนไปบ้าง และประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองอย่างไรบ้าง ที่ผ่านมามีหลายแห่งได้มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยส่วนท้องถิ่น แต่ปัญหาคือจะหาน้ำให้ท้องถิ่นได้อย่างไร และเชื่อว่าท้องถิ่นทุกที่พร้อมจะบริหารจัดการน้ำ แต่ไม่มีน้ำไหลเข้าพื้นที่จึงไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้

สำหรับท้องถิ่นที่มีน้ำอยู่แล้วก็สามารถบริหารจัดการน้ำได้ เช่น รวบรวมเงินซื้อท่อส่งน้ำ แล้วต่อก็อกน้ำเพื่อเชื่อมโยงระบายน้ำเข้าพื้นที่ให้กับเกษตรกร แต่ปัญหาอยู่ในพื้นที่ที่น้ำไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงต้องหาแหล่งน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร รวมถึงเลี้ยงสัตว์ให้กับพื้นที่ตรงนี้ได้มีน้ำอย่างเพียงพอ โดยขอให้ทุกคนช่วยกันทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ว่ารัฐบาลไม่ต้องการไปทำลายวงจรใด ๆ แต่ไม่ต้องการให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้น จึงอยากให้ทุกคนช่วยกัน และอย่าท้อแท้ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าจะต้องอดทน


นายกฯ บริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่