ไทยสมายล์ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทงและลอยโคม

12 November 2016


สายการบินไทยสมายล์ แจ้งปรับตารางการบินเที่ยวบินไปยังจังหวัดเชียงใหม่, เชียงรายและขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงและการปล่อยโคมลอย เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน โดยปรับตาราง 7 เที่ยวบิน ดังนี้

1.เที่ยวบินที่ WE166          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 16.45 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.00 น.

2 เที่ยวบินที่ WE158          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 16.05 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.20 น.

3.เที่ยวบินที่ WE159          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 19.15 น.

4.เที่ยวบินที่ WE136          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 15.50 น. ถึงเชียงราย เวลา 17.10 น.

5.เที่ยวบินที่ WE137          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงราย เวลา 17.40 น. ถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) เวลา 19.00 น.

6.เที่ยวบินที่ WE054          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 12.45 น. ถึงขอนแก่น เวลา 13.40 น.

7.เที่ยวบินที่ WE055          ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากขอนแก่น เวลา 14.10 น. ถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 15.05 น.


ไทยสมายล์ เที่ยวบิน ลอยโคม