svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คุยกับ ChatGPT ว่าด้วยเรื่อง Cyber Security ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

02 มิถุนายน 2566

คุยกับ ChatGPT ว่าด้วยเรื่อง Cyber Security พร้อมเจาะลึก 5 วิธี ใช้ ChatGPT ให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ChatGPT แชทบอท AI สุดล้ำที่กำลังเป็นกระแสมีหลากหลายแง่มุมทั้งการแสดงความเป็นห่วงในการงานออกมาอย่างต่อเนื่อง มีผลศึกษาจากรายงานฉบับใหม่ สำรวจผลกระทบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (large language models, LLM) ซึ่งหนึ่งในการศึกษา คือเรื่องความปลอดภัยที่สามารถให้รายละเอียดว่า ผู้คุกคามสามารถใช้ประโยชน์จากระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในแง่มุมต่างๆ เพื่อโจมตีทางไซเบอร์อย่างไรบ้าง 

เเละนี่คือตัวอย่างการใช้งาน เมื่อเราลองใช้ ChatGPT ให้ช่วยตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ Cybersecurity 

คำถาม: ทำอย่างไรให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยในโลกไซเบอร์

คุยกับ ChatGPT ว่าด้วยเรื่อง Cyber Security ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

คำถาม แล้วองค์กรต้องทำอย่างไร 

คุยกับ ChatGPT ว่าด้วยเรื่อง Cyber Security ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

คำถาม: กำหนดเป้าปี 2023 ให้หน่อยว่า ทำอย่างไรจะใช้งานไซเบอร์ให้ปลอดภัยขึ้น

คุยกับ ChatGPT ว่าด้วยเรื่อง Cyber Security ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

5 วิธี ใช้ ChatGPT ให้เกิดประโยชน์ในด้าน Cybersecurity ได้อย่างไรบ้าง

1. Threat Intelligence: ChatGPT

สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อระบุรูปแบบ และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of item – objective congruence) ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ สามารถช่วยในการรวบรวม และวิเคราะห์ข่าวกรองภัยคุกคามจากแหล่งต่างๆ เช่น ฟีดความปลอดภัย ฟอรัม บล็อก หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยทราบข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคาม รวมถึงช่องโหว่ที่เกิดขึ้นใหม่

2. ความตระหนักด้านความปลอดภัย และการศึกษา

ChatGPT สามารถใช้ในการฝึกอบรมแบบโต้ตอบเพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน และผู้ใช้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยสามารถจำลองสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อตอบคำถาม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การโจมตีแบบฟิชชิง สุขอนามัยของรหัสผ่าน วิศวกรรมสังคม และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั่วไปอื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยปรับปรุงการรับรู้ด้านความปลอดภัยโดยรวม และลดโอกาสในการโจมตีที่ประสบความสำเร็จ

3. การตอบสนองต่อเหตุการณ์ และการพิสูจน์หลักฐาน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ChatGPT สามารถช่วยในการตอบสนองต่อเหตุการณ์และการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ สามารถให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์แก่นักวิเคราะห์ความปลอดภัย ช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์และตีความไฟล์บันทึก ทราฟฟิกเครือข่าย และหลักฐานดิจิทัลอื่นๆ ChatGPT ยังสามารถช่วยในการระบุ และจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการละเมิดความปลอดภัย

4. การตามล่าภัยคุกคามและการตรวจจับความผิดปกติ

ChatGPT สามารถฝึกฝนให้ระบุรูปแบบและพฤติกรรมที่ผิดปกติภายในเครือข่ายหรือระบบ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของภัยคุกคามทางไซเบอร์หรือการบุกรุก ด้วยการตรวจสอบทราฟฟิกเครือข่าย ไฟล์บันทึก และเหตุการณ์ของระบบอย่างต่อเนื่อง ChatGPT สามารถช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยตรวจจับเชิงรุก รวมถึงตอบสนองต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะสร้างความเสียหายได้

5. นโยบายการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตาม

ChatGPT สามารถช่วยในการพัฒนาและบังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัยและกฎระเบียบการปฏิบัติตาม สามารถให้คำแนะนำในการสร้างนโยบาย ประเมินความสอดคล้องของระบบและกระบวนการ และตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรรักษามาตรฐานที่ปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดได้

ข้อมูลอ้างอิง : csoonline , ACIS Professional Center