svasdssvasds

ซีเนียร์คอมส่ง ‘H-METER’ P-Loan พลิกโฉมสินเชื่อบุคคลดิจิทัล

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
07 ต.ค. 2565 เวลา 7:38 น.

ซีเนียร์คอม สบช่อง สินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) เติบโตหลังแบงก์ชาติปลดล็อก หนุนนอนแบงก์เกิดใหม่ เพิ่มโอกาส “คนตัวเล็ก” เข้าถึงแหล่งเงินทุน ล่าสุดเปิดตัว ‘H-METER’ P-Loan แพลตฟอร์มอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร ตั้งเป้าปี 66 ลูกค้าใช้บริการ 20 ราย

นายสมเกียรติ อึงอารี ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการจำนวนมาก สามารถเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) ได้ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่จำนวนมากสู่ตลาด

 

ซีเนียร์คอมเล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในธุรกิจดังกล่าวจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ชื่อ ว่า ‘H-METER’ P-Loan เป็นแพลตฟอร์มการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจร (Instant Personal Loan Online Platform) ที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้บริการกับกลุ่มธุรกิจที่ต้อง การให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลในกลุ่มที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อ หรือกลุ่ม Unserved กลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการสินเชื่อ เช่น อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเข้าไม่ถึงสาขา เช่น กลุ่มเกษตรกร แรงงานนอกระบบ เป็นต้น

ซีเนียร์คอมส่ง ‘H-METER’ P-Loan พลิกโฉมสินเชื่อบุคคลดิจิทัล

และ Underserved หรือกลุ่มที่ไม่ต้องการใช้บริการสินเชื่อ อาจติดปัญหาด้านการขาดความรู้และความเข้าใจด้านการเงิน (Financial literacy) ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางเลือก (Alter native Data) ในรูปแบบดิจิทัลมาใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและประเมินความสามารถที่จะชำระหนี้

 

H-METER’ P-Loan มี 2 แบบ สำหรับกลุ่มลูกค้า Identity และกลุ่มลูกค้า Performance โดยที่ ‘H-METER’ P-Loan สำหรับกลุ่มลูกค้า Identity เหมาะกับธุรกิจที่มีจำนวนผู้ใช้งานไม่ซับซ้อนมาก เป็นธุรกิจขนาดกลางในต่างจังหวัด ระยะเวลาในการติดตั้งพร้อมใช้งานราว 6 เดือน ต้นทุนติดตั้งทั้งระบบรวมค่าบริการตกประมาณตั้งแต่ 2-5 ล้านบาท และ ‘H-METER’ P-Loan สำหรับกลุ่มลูกค้า Performance เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ระยะเวลาในการติดตั้งพร้อมใช้งานราว 9 เดือน ต้นทุนติดตั้งทั้งระบบรวมค่าบริการเริ่มต้น 7-20 ล้านบาท

สำหรับจุดแข็งของ ‘H- METER’ P-Loan ประกอบด้วย ฟีเจอร์ให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น ประวัติการชำระค่าสินค้าและบริการหรือใช้ข้อมูลหลายประเภทในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล แทนการใช้เอกสารหลักฐานรายได้ ขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงมีการตรวจสอบประวัติของผู้กู้จากเครดิตบูโร และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการและอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ยื่นขอสินเชื่อ ยืนยันตัวตนลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ประเมินความเสี่ยงของลูกค้า จนถึงการเบิกเงิน และชำระหนี้ผ่านบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

 

นอกจากนี้ ‘H-METER’ P-Loan จะช่วยให้ผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนบุคคล สามารถช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ มีรายได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจเองสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลทางเลือกต่างๆ ในการให้บริการ ซึ่งจะ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยสร้างข้อมูลในระบบการเงินให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้บริการทางการเงินอื่นๆ ในอนาคต

 

สามารถติดตั้งไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์ หรือติดตั้งลงในระบบเซิร์ฟเวอร์ (on premise) ได้พัฒนามาปีกว่า และได้ติดตั้งให้ลูกค้าไปหลายรายแล้ว จุดเด่นของระบบนี้คือสามารถติดตั้งและใช้งานได้ในเวลาสั้น ใช้งานง่าย และมีฟีเจอร์ครบ โดยฟีเจอร์หลักๆ ของ ‘H-METER’ P-Loan ได้แก่ การทำ pre-credit scoring และ credit scoring การยืนยันตัวตน การจัดกลุ่มความเสี่ยง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (PDPA -Personal Data Protection Act) ครอบคลุมการต่อ API ไปยังหน่วยงานต่างๆ มีระบบ dashboard สำหรับการทำงานของ FCC (Field Credit Control) มีข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าผู้ขอสินเชื่อผ่านทาง LINE Connect และ SMS รวมถึงคำนวณเบี้ยปรับและวิธีการตัดชำระตามธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น

 

ด้วยฟีเจอร์และการปฏิบัติที่ดี ทำให้ ‘H-METER’ P-Loan สามารถช่วยให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทำได้ไว มีความปลอดภัย และถูกต้องตามระบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถอนุมัติปล่อยสินเชื่อได้จำนวนมากขึ้นและรวด เร็วขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปล่อยสินเชื่อของผู้ประกอบการ ดีขึ้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ ‘H-METER’ P-Loan คือ นักลงทุนหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจ Fintech และผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อเดิมที่ต้องการขยายฐานผลิตภัณฑ์สู่สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สำหรับ ‘H-METER’ P-Loan นั้น ปัจจุบันมีลูกค้าแล้วจำนวนหนึ่ง อาทิ บริษัทลูกของธนาคารขนาดใหญ่ บริษัท ลิสซิ่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทลิสซิ่งรถยนต์รายใหญ่ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ซีเนียร์ คอม ตั้งเป้าว่าภายในสิ้นปี 2566 นี้จะมีผู้ประกอบการใช้ ‘H-METER’ P-Loan จำนวน 20 ราย ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) เป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เป็นแพลตฟอร์มการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อยแบบครบวงจรในตลาด ซึ่ง ‘H-METER’ P-Loan จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่พัฒนาโดยบริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่สามารถปรับแต่งฟีเจอร์ตามความต้องการของลูกค้าได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด