svasdssvasds

‘SIIT ธรรมศาสตร์’ จัดกิจกรรม Hackathon 2022  โชว์ศักยภาพนักศึกษา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ค. 2565 เวลา 13:43 น. 118

“SIIT ธรรมศาสตร์” ผนึก “Thairun” จัดกิจกรรม “Hackathon 2022” ดึง “ศิษย์เก่า-สตาร์ทอัพชั้นนำ” ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็น “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” พร้อมหนุนมหาวิทยาลัย-สถาบันการศึกษา ทำงานร่วมกับภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ Thairun จัดกิจกรรม “Hackathon” ประจำปี 2022

 

ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้บนพื้นฐานการคิดวิเคราะห์และแข่งขันเขียนโปรแกรมแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งถือเป็นสนามฝึกทักษะด้านวิศวกรรมในระดับมหาวิทยาลัย ที่ SIIT ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีนักศึกษา SIIT เข้าร่วมกว่า 60 ราย

 

นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง TakeMeTour และ EasyPDPA เปิดเผยว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพ และการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur) ถือเป็นเทรนด์ที่คนยุคใหม่ให้ความสนใจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นภาพความสำเร็จ

 

แต่สิ่งที่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงหรือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้น คือการเผชิญกับความเครียด ความยากลำบาก ความล้มเหลวหลายต่อหลายครั้ง แทบจะไม่มีใครทำธุรกิจหรือสตาร์ทอัพแล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในครั้งแรก กว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องสั่งสมบทเรียนและประสบการณ์ระหว่างทาง

 

ซึ่งสามารถเริ่มได้จากการเตรียมความพร้อมและการฝึกฝนทักษะในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงการลองผิดลองถูกผ่านสนามการแข่งขันต่างๆ

นายอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ CEO และหนึ่งในผู้ก่อตั้ง TakeMeTour และ EasyPDPA

นายอมรเชษฐ์ กล่าวว่า การที่สถาบันการศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างกิจกรรม Hackathon ที่ SIIT จัดขึ้น นอกจากจะเป็นพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกซ้อมฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม ความคิดสร้างสรรค์ การตลาด ฯลฯ แล้ว

 

ยังถือเป็นเวทีที่จะสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาด้วย เพราะทางนักศึกษาก็จะได้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ ขณะที่ทางผู้ประกอบการก็จะได้ทำความรู้จักกับนักศึกษาเช่นกัน

 

“อีกสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพทุกวันนี้คือทีมเก่งๆ ที่จะมาทำงานร่วมกันกับเรา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการสร้างเครือข่ายเหล่านี้เอาไว้ จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่มาเชื่อมต่อกันได้ในอนาคต” นายอมรเชษฐ์ กล่าว

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร CEO, iApp Technology

ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร CEO, iApp Technology กล่าวว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จคือแนวคิดการเป็นนวัตกร (innovator) ที่รู้สึกอยากสร้างอะไรใหม่ๆ ให้กับโลก โดยความต้องการของตลาดทุกวันนี้คือการมองหานวัตกรรมที่เข้ามาช่วยสร้างมูลค่า ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน หรือโซลูชั่นที่ช่วยธุรกิจต่างๆ แก้ไขปัญหา ซึ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถือเป็นตัวอย่างที่ดี และนับเป็นโอกาสที่น่าสนใจ

 ดร.กอบกฤตย์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ AI ถูกนำมาปรับใช้ในไทยมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เป็นเสียงไทย หรือ AI อ่านค่าข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย ฯลฯ แต่ยังมีช่องว่างและความเป็นไปได้อีกมหาศาลที่จะสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในที่ยังไม่เคยถูกพูดถึง ฉะนั้นหากนักศึกษามีทักษะและสามารถพัฒนา AI ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ ก็จะเป็น Blue Ocean ที่ให้ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ได้เข้ามาในแวดวงธุรกิจอีกมาก

 

“สิ่งสำคัญคือต้องมีทักษะพื้นฐาน ต้องเขียนโปรแกรมให้เก่ง และต้องมีทักษะในการบริหารจัดการเพื่อต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงทักษะการบริหารคน การสร้างทีม ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่สำคัญ  การเริ่มต้นธุรกิจในครั้งแรกนั้นยากที่จะประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องฝึกสร้าง ฝึกแก้ปัญหา เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆ ฉะนั้นหากเราเรียนอยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ไม่มีเวลาฝึกฝนทักษะเหล่านี้ ก็คงลำบาก” ดร.กอบกฤตย์ กล่าว

ดร.ปิโยรส ตั้งธรรมธิติ Chief Technology Officer บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด

ขณะที่ ดร.ปิโยรส ตั้งธรรมธิติ Chief Technology Officer บริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวว่า จากประสบการณ์ในฐานะศิษย์เก่า SIIT และเคยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Hackathon ในอดีต ยืนยันว่าการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับภาคธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคปัจจุบัน

 

เพราะถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการเอง เช่นเดียวกับ ทางบริษัท บอทน้อยคอนซัลติ้ง    ที่เคยรับนักศึกษาฝึกงานและรับเข้าเป็นพนักงานจำนวนมาก ก็มาจากเวทีและกิจกรรมเช่นนี้เช่นกัน

 

นายธีร์ ศรีทับทิม Chief Technology Officer Thairun กล่าวว่า กิจกรรม SIIT Hackathon ในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ Thairun ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมจัด บนจุดประสงค์หลักที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา เพื่อให้ได้ฝึกฝนทักษะ เห็นมุมมองในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย และแตกต่างออกไปจากที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียน ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทหรือองค์กรที่เข้าร่วมจะได้ทาบทามนักศึกษาที่มีศักยภาพให้เข้าสู่สนามการทำงานจริงได้ 

‘SIIT ธรรมศาสตร์’ จัดกิจกรรม Hackathon 2022  โชว์ศักยภาพนักศึกษา

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต จีนอนันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ SIIT กล่าวว่า SIIT Hackathon นี้ถือว่าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบนิเวศของสถาบันการศึกษาทั้ง SIIT และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งถือเป็นแหล่งของทรัพยากรทั้งองค์ความรู้ คณาจารย์ รวมไปถึงศิษย์เก่าของสถาบันที่มีศักยภาพ

 

โดยหลายรายเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และยังคงแวะเวียนมาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงที่คอยหนุนเสริมศักยภาพของศิษย์ปัจจุบัน กลายเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ที่จะต่อยอดไปสู่การเป็นเครือข่ายทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

 

รศ.ดร. ชวลิต กล่าวว่า SIIT นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกๆ ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2013 โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาคธุรกิจหลากหลาย อาทิ ดีแทค หรือ ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) อันเป็นโอกาสที่นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ จนสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมธุรกิจจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

‘SIIT ธรรมศาสตร์’ จัดกิจกรรม Hackathon 2022  โชว์ศักยภาพนักศึกษา

“ครั้งนี้เรากลับมาจัด Hackathon แบบพบปะกันอีกครั้ง หลังจากที่หยุดไป 2 ปีเนื่องจากโควิด-19 ทั้งยังเป็นโอกาสดีในวาระการครบรอบ 30 ปี ของ SIIT ที่พร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่การศึกษาและการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้ง เพื่อสร้างนักศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้และทักษะแห่งโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่นอกจากทักษะด้านวิศวกรรม การจัดการ อันเป็นพื้นฐานแล้ว ยังจะต้องประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ร่วมด้วย” รศ.ดร. ชวลิต กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง