เทรนด์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม พีคต่อ ADD เร่งพัฒนาเทคโนโลยีรับตลาด

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 ม.ค. 2565 เวลา 9:13 น. 92

ADD เปิดกลยุทธ์รุกพัฒนาระบบเทคโนโลยี เจาะการให้บริการ Content - Solution หวังปั๊มรายได้ปีนี้โต 20% พร้อมส่งซิกเปิดกว้างรับพาร์ทเนอร์ ปูทางพัฒนาระบบ Digital Ecosystem รองรับการให้บริการกลุ่มโอเปอเรเตอร์และลูกค้าใหม่

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) เปิดเผยว่า จากอานิสงส์เชิงบวกการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่มีแนวโน้มเติบโต 10% ในปีนี้ โดยเฉพาะด้าน E-Content ซึ่งมีการใช้งานในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ work Form Home และการเรียนออนไลน์ ADD 

เทรนด์แอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม พีคต่อ ADD เร่งพัฒนาเทคโนโลยีรับตลาด

จึงเดินหน้าพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในกลุ่มโอเปอเรเตอร์และผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อผลักดันรายได้ให้เติบโตเพิ่มอีก20% หรือไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท

รวมถึงยังมุ่งเน้นในการร่วมหารือและพัฒนางานกับกลุ่มพันธมิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการให้บริการและตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ครบทุกมิติ

 

ขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้วางแผนพัฒนาระบบนิเวศดิทิจัล (Digital Ecosystem) ให้สมบูรณ์ขึ้น เพื่อเพิ่มรูปแบบบริการใหม่ ๆ รวมถึงขยายโอกาสการทำงานร่วมกับพันธมิตรรายใหม่ ๆ ทั้งในกลุ่มโทรคมนาคมและกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

 

นอกจากนี้ ADD ยังเตรียมขยายฐานการให้บริการในส่วนของธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม (Content) เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มกลุ่ม Content ที่น่าสนใจ เพื่อครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มย่อย พร้อมทั้งยังเปิดกว้างรับพันธมิตรที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ ๆ เนื่องจากธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ถือเป็นสัดส่วนรายได้ทางธุรกิจมากกว่า 80% ของรายได้รวม ดังนั้นหากบริษัทฯมีพันธมิตรใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น จะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ ADD ยังมีแผนขยายฐานการให้บริการในส่วนของการให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Solution) เช่นเดียวกัน โดยบริษัทฯจะนำเสนอโครงการหรือบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของลูกค้า ทั้งกลุ่มโอเปอเรเตอร์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อขยายสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันการให้บริการธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้ไม่ถึง 20% ของรายได้รวม และในส่วนการให้บริการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับสินค้าและบริการ (Advertising) นั้น บริษัทฯกล่าวยอมรับว่า ยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งคงต้องรอการฟื้นตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และสื่อโฆษณา  

 

“ปี 2565 ถือเป็นปีที่สำคัญของกลุ่ม ADD ซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดกว้างในการร่วมงานกับพันธมิตรต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา Content และ Solution ใหม่ ๆ เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้า  เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปรูปแบบการให้บริการดังกล่าวภายในครึ่งแรกปี 2565”

 

ส่วนเทรนด์ความต้องการของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ ในการนำแอปพลิเคชันใหม่ๆ เข้ามาให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในปี2565 ว่า จากปี 2564 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์มีกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่โอเปอเรเตอร์ทุกรายต่างมุ่งหวังจะนำเสนอบริการในรูปแบบใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภค 

 

นอกเหนือไปจากการให้บริการเครือข่ายแต่เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายรายได้ให้เติบโตอย่างมั่นคง และเพื่อรักษาฐานผู้ใช้งานให้มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจะเห็นได้จากกลุ่มโอเปอเรเตอร์มีการแข่งขันด้านการขยายแพลตฟอร์มต่าง ๆ ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก เพื่อรองรับการให้บริการเพิ่มมากขึ้นแก่ผู้บริโภค ทั้งเพื่อความบันเทิง การติดต่อสื่อสารเพื่อการประชุมแบบ Online และบริการ Cloud ต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการให้บริการแพลตฟอร์มที่โอเปอเรเตอร์พัฒนาขึ้นมาเอง 

 

สำหรับในส่วนของ ADD นั้น จะเน้นการทำงานเพื่อสนับสนุนการให้บริการของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อระบบ Back-End เบื้องหลังต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบของโอเปอเรเตอร์ ให้ทำงานเชื่อมต่อกับผู้ร่วมให้บริการรายอื่น ๆ หรือผู้ใช้โทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการให้บริการของ ADD ที่มีความเชี่ยวชาญในปัจจุบันก็ยังคงมุ่งเน้นระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Content และการชำระเงินแบบ Carrier Billing ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับแนวทางของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ได้ตามสถานการณ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง