ETDA จัดใหญ่เข้าสู่ปีที่ 11 ก้าวสำคัญ ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยดิจิทัล

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
11 พ.ย. 2564 เวลา 5:00 น. 35

ETDA เตรียมจัดใหญ่รับปีที่ 11 กับงาน “ETDA สู่ปีที่ 11 ก้าวสำคัญ ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยดิจิทัล” เปิดผลสำเร็จการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในรอบปี พร้อมเผยทิศทางปี 65 และในอนาคตสู่การยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีกว่าที่เคยเป็นด้วยดิจิทัล รองรับโลกยุคใหม่

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กล่าวว่า การขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน ผ่านการดำเนินงานต่างๆ เช่น การผลักดันในด้านกฎหมาย มาตรฐานดิจิทัล ที่สอดคล้องต่อการใช้งานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)

สร้างกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดการเปลี่ยนผ่านการดำเนินชีวิต การทำงาน การดำเนินธุรกิจ ที่เดินหน้าด้วยเทคโนโลยีหรือบริการดิจิทัล ที่มีความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการร่วมพัฒนายกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซ เตรียมพร้อมให้คนไทยเป็นกำลังพลด้านดิจิทัลที่รองรับตลาดยุคใหม่ พร้อมๆ กับการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ เป็นต้น คือภารกิจสำคัญที่ ETDA เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงที่ผ่านมา เพื่อยกระดับชีวิตคนไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตด้วยดิจิทัล

ดังนั้น งาน “ETDA สู่ปีที่ 11 ก้าวสำคัญ ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยดิจิทัล” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.นี้ จึงเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญประจำปีที่ ETDA จะได้มาบอกเล่าถึงความสำเร็จของการดำเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน ให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า ตลอดช่วงปี 2564 นั้น ETDA ได้ขับเคลื่อนงานภายใต้ภารกิจหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับชีวิตคนไทยให้โกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบ รวมถึงประโยชน์ต่อสังคม ประเทศไทยอย่างไรบ้าง และงานนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่ ETDA จะได้มาฉายภาพการก้าวต่อไปในปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่ 11 ของ ETDA กับก้าวใหม่ ก้าวสำคัญของการร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้ดิจิทัลนำชีวิตทุกคนเติบโต ก้าวไปข้างหน้า สู่การยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็น

ภายในงาน ยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวมอบนโยบายในหัว “อนาคตธุรกรรมออนไลน์…อนาคตประเทศไทย” ร่วมถึงช่วงพิเศษของการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองจากคณะกรรมการกำกับ สพธอ. หรือ บอร์ด ETDA ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุค Post Pandemic ที่ไทยจะต้องเผชิญ ตลอดจนปัญหา Pain Point ในการเปลี่ยนผ่านการทำงานรวมถึงการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน และความท้าทายในการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนธุรกรรมออนไลน์ของภาครัฐรวมถึง ETDA ที่ควรจะเดินหน้าต่อในอนาคตจะต้องมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง ผ่านมุมมอง วิสัยทัศน์ที่เรียกได้ว่าครบทุกมิติ ทั้งภาคสังคม ธุรกิจ เอกชน รัฐ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนธุรกรรมออนไลน์ไทย ให้ไปไกลกว่าที่คิด” 

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับชมและร่วมงาน “ETDA สู่ปีที่ 11 ก้าวสำคัญ ยกระดับชีวิตคนไทยด้วยดิจิทัล” ได้ที่ เพจ Facebook ETDA Thailand https://www.facebook.com/ETDA.Thailand ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.etda.or.th

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง