คาดอีคอมเมิร์ซไทยปี 64 มูลค่าพุ่งแตะ 4.01 ล้านล้านบาท หลังฟื้นตัวโควิด

14 ต.ค. 2564 เวลา 5:00 น. 319

ETDA เผยผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 63 อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาท โควิดส่งผลกระทบรายได้กลุ่มท่องเที่ยวลดลงกว่าครึ่ง คาด ปี 64 พุ่งสูงถึง 4.01 ล้านล้านบาท

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่าผลสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2564 หรือ Value of e-Commerce Survey in Thailand 2021 พบว่า ในปี 2563 ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซในประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ 3.78 ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนของมูลค่าอีคอมเมิร์ซในรูปแบบ B2C มากที่สุด คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.17 ล้านล้านบาท B2B มีมูลค่ากว่า 0.84 ล้านล้านบาท และ B2G มีมูลค่า 0.77 ล้านล้านบาท  ลดลงจากปี 2562 ที่มีมูลค่า 4.05 ล้านล้านบาท หรือ 6.68%  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  ทำให้ภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว อาทิ จองที่พัก โรงแรมรายได้ลดลงไปกว่าครึ่ง

คาดอีคอมเมิร์ซไทยปี 64 มูลค่าพุ่งแตะ 4.01 ล้านล้านบาท หลังฟื้นตัวโควิด

อย่างไรก็ตามคาดว่ามูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยในปี 2564 จะกลับมาเติบโตอยู่ที่ 4.01 ล้านล้านบาทหรือเติบโต 6.11% จากปี 2563 ภายหลังจากการฟื้นตัวจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19  

ในปี 2564 นี้ นับเป็นปีที่ 7 ที่ ETDA ยังคงเดินหน้าสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซเพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลที่สะท้อนสถานภาพ และทิศทางในการส่งเสริมการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซของประเทศ ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่สามารถนำข้อมูลสำคัญนี้ไปใช้วางแผนธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ทัดเทียมระดับสากล

แท็กที่เกี่ยวข้อง