"ชัยวุฒิ"โต้"ทูตนอกแถว"ยันไม่ปิดกั้นเห็นต่าง ชี้ไทยใช้แอปแก้โควิด

25 ก.ค. 2564 เวลา 6:26 น.253

"ชัยวุฒิ" ตอบกลับ "อดีตทูตรัศน์" ยืนยัน ไม่ปิดกั้นแสดงความเห็น ระบุไทยใช้เทคโนโลยีหลายแอปฯช่วยปชช.ในสถานการณ์โควิดอยู่แล้ว ชี้ เป็นข้าราชการต้องยึดมั่นสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2564 มีรายงานว่านายรัศน์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครทูตไทยประจําสาธารณรัฐคาซัคสถาน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "ทูตนอกแถว Alternative Ambassador" กล่าวถึงนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ใจความว่า  "รัฐมนตรีควรหานวัตกรรมทางดิจิทัลใหม่ ๆมาสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ควรหาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชน เช่นแอปฯการแจ้งเตือนให้กักตัวผู้อยู่ในข่ายที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ดีกว่าการไปเที่ยวช่วยไล่จับคนที่คิดต่าง"

ล่าสุดนายชัยวุฒิ โพสต์ตอบ อดีตทูตรัศม์ ว่า เรียน ท่านรัศม์ ชาลีจันทร์ ขอขอบคุณท่านทูตที่ได้ให้คำแนะนำการทำงานของผม และผมระลึกถึงความรู้สึกดีๆที่ได้รับจากท่านเสมอเมื่อครั้งที่เราเคยพบกันที่คาซัคสถาน ขอทำความเข้าใจกับท่านทูตว่า "ผมไม่ได้ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและไม่ได้มีเจตนาไล่จับคนเห็นต่างเลยครับ ผมเพียงแต่เตือนว่าการโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่บิดเบือนข้อมูล เป็นข้อความเท็จ เป็นเฟคนิวส์ อาจจะผิดกฏหมาย ผมไม่อยากเห็นใครถูกดำเนินคดีจึงออกมาเตือนด้วยความปรารถนาดี และเฟคนิวส์หลายเรื่องยังส่งผลกระทบต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องรีบแก้ปัญหานี้ครับ"

 "และขอเรียนให้ท่านทูตทราบด้วยว่า เรามีการใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลมาใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 แล้ว ท่านอยู่ต่างประเทศมานานอาจจะไม่ทราบ การฉีดวัคซีน เรามีแอป"หมอพร้อม" ซึ่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจองคิวผู้ฉีดวัคซีน มีแอปฯ "หมอชนะ" ที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาด ได้นำไปใช้ที่ Phuket Sandbox ด้วย  อีกทั้งในโรงพยาบาลสนามและ Home Isolation มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการทำงานของหมอและพยาบาล มี แอปพลิเคชันในการสื่อสารติดต่อกับผู้ป่วย และระบบ Telemedicine ใช้แล้วครับ เราเน้นทั้งมิติของการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทางสังคมครับ  เราได้ส่งเสริมและพัฒนา Platform ต่างๆรองรับให้ประชาชนสามารถ Work Form Home และการทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายไม่แพ้ชาติใดในโลก ทางกระทรวงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการแก้ปัญหาโควิด 19 ในทุก ๆมิติมาโดยตลอด"

 

 "ผมคิดว่าท่านทูตเป็นข้าราชการระดับสูง ท่านน่าจะทราบว่า ข้าราชการต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามครรลองครองธรรม ในฐานะรัฐมนตรี ผมยึดมั่นในหลักการนี้ และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ  ขอแสดงความนับถือ" นายชัยวุฒิ ระบุ

แท็กที่เกี่ยวข้อง