โควิด-19 ดันธุรกิจ Cloud ERP โตแรง

10 มิ.ย. 2564 เวลา 10:03 น. 87

บมจ.ไอแอนด์ไอ เผย ธุรกิจ Cloud ERP หรือ ระบบจัดการภายในองค์กร โตแรง เหตุโควิด -19 ระบาด หลายธุรกิจ WFH ดันรายได้ทั้งปี คาด แตะ 650 – 700 ล้านบาท

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ iiG เปิดเผยว่า จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ที่สามารถทำรายได้ New High ในช่วงที่ผ่านมาของปีนั้น ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจาก ลูกค้าองค์กรธุรกิจมีความต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการดำเนินธุรกิจมาอยู่บนระบบคลาวด์ (Cloud) โดยเฉพาะ ระบบ Cloud ERP โดยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2

โควิด-19 ดันธุรกิจ Cloud ERP โตแรง

นายสมชาย กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา รายได้จากการติดตั้งระบบ Cloud ERP ด้วยระบบซอฟต์แวร์ Oracle ที่ดำเนินการโดย บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือ มีรายได้เพิ่มขึ้น 47.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยเป็นผลมาจากการสะสมฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากการทำการตลาดระบบ Cloud ERP กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ที่มากขึ้น

โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ให้บริการอัพเกรดระบบจาก On Premise เป็นระบบ On Cloud สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และเน้นขาย ระบบ On Cloud ให้แก่ลูกค้ารายใหม่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ E-Tax Program บน Cloud เพื่อให้บริการเสริมแก่ลูกค้า ในการนำส่ง E-Tax Invoice, E-Receipt กับกรมสรรพากร ซึ่งโปรแกรม E-Tax สามารถใช้ได้กับระบบ Oracle และระบบซอฟต์แวร์ ERP อื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่เกิดขึ้นประจำจากการให้เช่าใช้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ รวมถึง Non-Oracle Users ในอนาคต 

“ เราพบว่าลูกค้าองค์กรธุรกิจที่ได้ใช้บริการติดตั้งระบบ Cloud ERP ไปก่อนที่จะเกิดการระบาดของ COVID -19 นั้น ลูกค้าสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว พนักงานสามารถ Work from Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ และจากการทำรายได้ New High ในไตรมาสแรก ที่มีผลมาจากความต้องการ Cloud ERP ที่เพิ่มมากขึ้น 

เป็นการตอกย้ำว่าระบบ Cloud ERP คือคำตอบของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้ความไม่แน่นนอน และต้องอาศัยความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสูง อย่างไรก็ตาม สำหรับในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า รายได้จากการให้บริการระบบ Cloud ERP และธรุกิจด้านอื่นๆ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรายได้รวมทั้งปีของกลุ่มบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณ 650 – 700 ล้านบาท ” นายสมชาย กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง