ห้อง ICU โมดูลาร์ ช่วยคนไข้วิกฤติเซฟทีมแพทย์

02 มิ.ย. 2564 เวลา 2:15 น. 212

เอสซีจี ถือเป็นหนึ่งในองค์กรแกนนำ ที่ร่วมแรงพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ช่ววยแบ่งเบาภาระบุุคลากรทางการแพทย์ และป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรกจนถึงปัจจุบัน

ล่าสุด เอสซีจี ร่วมกับ โรงพยาบาลราชวิถี พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมป้องกันโควิด 19ห้องไอซียู โมดูลาร์” (MODULAR ICU) สำหรับคนไข้วิกฤติโควิด โดยนวัตกรรมล่าสุดนี้ สามารถผลิตและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยภายเวลาเพียง 7 วัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการปรับปรุงไอซียูแบบทั่วไป อาจต้องใช้เวลากว่า 3 เดือน
 
นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี อธิบายว่า ห้องไอซียูโมดูลาร์สำหรับผู้ป่วยโควิด ผลิตในโรงงานด้วยระบบโมดูลาร์ (Modular) ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบ การผลิต จนถึงการประกอบบริเวณหน้างานได้อย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน การออกแบบมีความถูกต้องตามฟังก์ชันการทำงานของข้อกำหนดห้องไอซียู (Intensive Care Unit) ที่มีคณะแพทย์เจ้าของโครงการเป็นที่ปรึกษา โดยจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

มีการแยกส่วนของคนไข้ ออกจากทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างชัดเจน มีการแยกระบบอากาศออกจากกัน โดยการใช้ระบบควบคุมแรงดันอากาศ ทั้งระบบความดันบวก (POSITIVE PRESSURE) เพื่อกำจัดเชื้อโรคและฝุ่น และระบบความดันลบ (NEGATIVE PRESSURE) เพื่อจำกัดการแพร่กระจายและลดการติดเชื้อของเชื้อโรคสู่ภายนอก นอกจากนี้ ยังเสริมด้วยระบบกรองและกำจัดเชื้อโรคในอากาศ กรองเชื้อโรคด้วย HEPA Filter และฆ่าเชื้อด้วยระบบ Bi-ionization Air Purifier และ UV Light แบบครบวงจร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้งานยิ่งขึ้น

สำหรับพื้นที่การใช้งานของห้องไอซียูโมดูลาร์ (MODULAR ICU) สำหรับผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลราชวิถี มีขนาดพื้นที่รวม 360 ตารางเมตร แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ICU ZONE เป็นพื้นที่สำหรับเตียงผู้ป่วยจำนวน 10 เตียง พร้อมระบบช่วยชีวิต ที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของโรงพยาบาล โดยระบบการจัดการอากาศในโซนนี้ใช้ระบบห้องความดันลบ (NEGATIVE PRESSURE ROOM) เพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคและฝุ่น 2. NURSING STATION ZONE เป็นส่วนสำหรับพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย 3. MEDICAL PREPARATION (ANTE ROOM) เป็นพื้นที่สำหรับใช้เตรียมตัวของทีมแพทย์ เก็บเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ป่วย 4. ANTE ROOM สำหรับถอดชุด PPE และทิ้งขยะติดเชื้อต่างๆ พร้อมทางเดินไปสู่ห้องนํ้า

นอกจากนี้ เอสซีจี ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดและช่วยบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อระหว่างการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและมั่นใจ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,683 วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564