svasdssvasds

‘ไปรษณีย์’ จับมือ ‘ฮอนด้า’ นำร่องขนส่งด้วย ‘มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า’ รุ่นใหม่

18 มี.ค. 2564 เวลา 12:42 น. 1.0k

“ไปรษณีย์ไทย” ร่วม “เอ.พี. ฮอนด้า” จับมือรักษ์โลก นำร่องขนส่งด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารุ่น PCX และ รุ่น Benly-E ชาร์จ 1 ครั้งวิ่งได้ 41 - 43 กม.

     นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และในฐานะหน่วยงานที่ใช้เส้นทางคมนาคมเพื่อปฏิบัติหน้าที่และให้บริการนำจ่ายสิ่งของ จึงตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 และควันที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ ไปรษณีย์ไทยจึงนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการนำจ่ายเพื่อลดปัญหามลพิษ

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่  

       พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์ตั้งแต่ พ.ศ.2562 ได้มีการจับมือกับภาครัฐและเอกชนในการนำเอายานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้งานต่าง ๆ ของไปรษณีย์ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ฯลฯ และครั้งนี้ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด (A.P. Honda Co.,Ltd) ในการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน โดยนำรถจักรยานยนต์รุ่น Honda PCX Electric สามารถขับขี่เป็นระยะทาง 41 กิโลเมตรความเร็วคงที่อยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง เริ่มนำมาทดลองใช้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

‘ไปรษณีย์’ จับมือ ‘ฮอนด้า’ นำร่องขนส่งด้วย ‘มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า’ รุ่นใหม่

       นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 ไปรษณีย์ไทยยังได้นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น Honda BENLY e ที่ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการขนส่งโดยเฉพาะมาใช้งานเพิ่มเติม สามารถขับขี่ต่อการชาร์จ 1 ครั้งเป็นระยะทางถึง 43 กิโลเมตรความเร็วคงที่อยู่ที่ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยทั้งสองรุ่นได้นำร่องใช้งานอยู่ ณที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน

“การนำจ่ายด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ไปรษณีย์ไทย และ เอ.พี. ฮอนด้า เป็นการคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งนอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไปรษณีย์ไทยได้มุ่งมั่นดำเนินการมาตลอดแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมีแผนพัฒนาองค์กรไปสู่ Green Energy ที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และลดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง” นายกาหลง กล่าวสรุป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด