svasdssvasds

จัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน ดัน กรุงเทพฯเมืองอัจฉริยะ 

16 ธ.ค. 2563 เวลา 5:15 น.

“พุทธิพงษ์” จัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน ดัน กรุงเทพฯเมืองอัจฉริยะ ตั้งเป้าแล้วเสร็จ ส.ค.64

16 ธันวาคม 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ลงตรวจพื้นที่มอบนโยบายจัดระเบียบสายสื่อสารของ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย นายมรกต เธียรมนตรี  รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที โดยเป็นการตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารและมอบนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นในพื้นที่เขตปทุมวัน และเขตบางรัก จำนวน 3 จุด
 

บริเวณถนนหลังสวน ปากซอยศาลาแดง และปากซอยคอนแวนต์ รองรับเป้าหมายการเป็นมหานครอัจฉริยะ Smart Metro ช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงาม มีความปลอดภัย ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) โดยตั้งเป้าหมายการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนงานแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2564

จัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน ดัน กรุงเทพฯเมืองอัจฉริยะ 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด