แนะแก้ พ.ร.บ.การพนัน รับยุคดิจิทัลคอยล์

08 ก.ย. 2563 เวลา 10:38 น.110

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคอมพิวเตอร์  ระบุ พรบ.การพนันล้าสมัย  แนะมหาดไทย-สตช. เป็นเจ้าภาพแก้กฎหมายรับยุคดิจิทัลคอยล์

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายคอมพิวเตอร์ กล่าวว่ากระแสความนิยมเล่นการพนันออนไลน์ในมุมมองของนักกฎหมายนั้น กฎหมายเกี่ยวกับการพนันที่ใช้อยู่มีความเก่า และล้าสมัยไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย มีบังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ.2478 ตัวกฎหมายกำหนดสิ่งที่เป็นการพนันด้วยการเล่นพนันแบบเก่า ซึ่งบางอย่างไม่นิยมเล่นแล้ว การกำหนดพื้นที่หรือท้องที่ สถานที่เล่นกำหนดเป็นบ้านหรือโรงเล่นพนัน ขณะที่ปัจจุบันการพนันออนไลน์เล่นบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ กฎหมายไทยยังไปกำหนดว่าการพนันแบบไหนอยู่ในบัญชีที่ขออนุญาต การพนันที่กำหนดไว้ยังเป็นน้ำเต้าปูปลาซึ่งแทบจะไม่มีคนเล่นแล้ว

 

สำหรับการเล่นพนันปัจจุบัน เปลี่ยนไปมากนอกจากเล่นบนเซิร์ฟเวอร์ยังใช้เงินเป็นดิจิทัล คอยล์ การจะไปเก็บพยานหลักฐานทั้ง พ.ร.บ.การพนัน และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีบทบัญญัติรองรับให้รวบรวมพยานหลักฐานแบบนี้ได้เลยทำให้เจ้าพนักงานหาหลักฐานลำบาก ต้องเอาพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาปรับใช้ชั่วคราว การแสวงหาพยานหลักฐานค่อนข้างลำบาก ทางออกคือควรปรับปรุงกฎหมายการพนันเสียใหม่ให้มีบทบัญญัติครอบคลุมการกระทำความผิด พ.ร.บ.การพนันเดิมให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยดูแล ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพ กฎหมายการพนันเคยแก้ไขครั้งไปแล้วแต่เป็นการแก้เพียงบางส่วนเมื่อปี 2556 เมื่อถึงวันนี้ก็ไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง