ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด

05 มิ.ย. 2563 เวลา 7:25 น. 150

ทรูสเปซ พร้อมเปิดบริการ ยันการ์ดไม่ตกเข้ม 8 มาตรการเพิ่มความปลอดภัย

ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด     ทรูสเปซ พื้นที่บริการในรูปแบบโคเวิร์คกิ้ง พร้อมกลับมาเปิดให้บริการแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ สาขาสยามสแควร์ ซอย 2  สาขาไอคอนสยาม สาขาอโศก สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา สาขามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต และสาขาห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม และได้เพิ่ม 8 มาตรการรองรับการผ่อนปรนสถานการณ์คลี่คลาย โควิด-19 โดยมุ่งให้ความสำคัญกับสุขอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัย ดังนี้

ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 1. วัดอุณหภูมิของพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ด้วยความห่วงใยในการทำงานของพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้เข้าใข้บริการในทุกพื้นที่ จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเริ่มทำงานในแต่ละวัน หากตรวจวัดและมีไข้สูงเกิน 37.0 จะให้พนักงานหยุดปฏิบัติหน้าที่และเดินทางเข้าตรวจร่างกายกับแพทย์ที่โรงพยาบาล

ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด
2.  พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย Faceshield ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการและตัวพนักงานเองหมดความกังวลที่จะเสี่ยงต่อการสัมผัส และการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 3.    ทำความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานจะต้องทำความสะอาดมือทั้งก่อน – หลังปฏิบัติหน้าที่ให้กับผู้เข้ามาใช้บริการทุกครั้ง
ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 4.    พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้สำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการพื้นที่โคเวิร์คกิ้ง สเปซ ทุกแห่ง หากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนด จะขอให้ลูกค้างดการเข้าใช้บริการพื้นที่ในวันดังกล่าว พร้อมแจ้งในระบบเพื่อให้ทุกสาขารับทราบ 

ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 5.    ลูกค้ากรอกแบบสอบถามสุขภาพ ในกรณีที่ผู้เข้าใช้บริการยังไม่เคยมีข้อมูลไว้กับทางทรูสเปซ จำเป็นต้องกรอกแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นตามระเบียบการเข้าใช้งานที่กำหนดไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับติดตามลูกค้าในภายหลังได้ หากพบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่แต่ละสาขา
ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 6.    จัดสรรที่นั่งให้ลูกค้ามีระยะห่างระหว่างกัน กำหนดจุดพื้นที่นั่งให้กับผู้เข้าใช้บริการอย่างชัดเจน ด้วยสัญลักษณ์ และพื้นที่ว่างสำหรับให้แต่ละท่านนั่งได้อย่างชัดเจน และปลอดภัย 

ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 7.    ทำความสะอาดบริเวณโต๊ะที่นั่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ พนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดทุกพื้นที่ของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อน – หลังที่ลูกค้าใช้บริการ
ทรูสเปซ ยันการ์ดไม่ตก เข้มมาตรการป้องกันโควิด 8.    เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัส มีความสม่ำเสมอในการทำความสะอาดทุกจุดที่มีการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นที่เปิดประตู กระจก ล็อกเกอร์ เป็นต้น