LINE ตั้งเป้าทุกแพลทฟอร์มรายได้ต้อง "WOW"

29 มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 1.3k

LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแต่งตั้ง "จุงโฮ ชิน" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. นี้ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ทำให้ LINE มีผู้บริหารระดับสูง 2 คน ได้แก่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

 

LINE ตั้งเป้าทุกแพลทฟอร์มรายได้ต้อง "WOW"

 

การแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) นี้ นับเป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ "WOW"

จุงโฮ ชิน นับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์บริการต่าง ๆ มากมาย รวมถึงแอพพลิเคชันส่งข้อความ LINE ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตระดับโลกให้กับบริษัทฯ

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง จุงโฮ ชิน จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่าง ๆ และช่วยโปรโมทนวัตกรรมต่าง ๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่ ทาเคชิ อิเดซา ว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการการบริหารรายได้โครงสร้างองค์กรทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE

ด้วยฝีมือและความสามารถของ ทั้ง ทาเคชิ อิเดซาว่า และจุงโฮ ชิน ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่าง ๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ "ระยะที่สองของการเติบโต" โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เช่น FinTech, AI และ Blockchain ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา LINE ได้มีการแต่งตั้ง "จุงโฮ ชิน" เป็น "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW" เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ "WOW" โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการคือหลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต "WOW" เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลักของบริษัทฯ นั่นคือ การมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้ LINE WOW เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ "WOW" โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการคือหลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโตที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต "WOW" เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลักของบริษัทฯ นั่นคือ การมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้

 

LINE ตั้งเป้าทุกแพลทฟอร์มรายได้ต้อง "WOW"

แท็กที่เกี่ยวข้อง