ดึง6บริษัทIoTสิงคโปร์ ดัน‘ดิจิทัลพาร์กไทยแลนด์’

05 มี.ค. 2562 เวลา 10:09 น. 3

ดีป้า ร่วมมือ 6 บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรม IoT สิงคโปร์ ผลักดัน “ดิจิทัลพาร์กไทยแลนด์” และสถาบัน IoT หนุนผู้ประกอบการไทยใช้แพลตฟอร์มและเทคโนโลยี ยกระดับธุรกิจเทียบเท่าสากล

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หรือดีป้า เปิดเผยว่า DEPA ได้ลง นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสิงคโปร์ รวม 6 บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มและโซลูชัน IoT และด้านการลงทุน ภายในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย Unity, Spotwerkz, Willowmore, Gobi Partners, Unabiz, Ascent Solutions ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ไทย ได้ใช้แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐาน และประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการไทยให้เทียบเท่าสากล

ดึง6บริษัทIoTสิงคโปร์  ดัน‘ดิจิทัลพาร์กไทยแลนด์’

โดยบริษัท Unity นั้นเป็นผู้นำด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มเกม โดยมีการนำไปใช้มากกว่า 2 ใน 3 ของตลาดเกมทั่วโลก นอก จากนี้ยังเป็นผู้ให้บริการด้าน 3D automotive design, industrial and architectural services และบริการฟิล์มและแอนิเมชัน ที่มีความสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ 

ส่วน Spotwerkz เป็นบริษัทด้านวิเคราะห์ บิ๊กดาต้า เป็นผู้ได้รับสิทธิในการใช้โซลูชันของ Unity ในประเทศไทย บริษัท Willowmore Singapore Pte. Ltd. เป็นผู้นำอุตสาหกรรมกุญแจและตู้ล็อกอัจฉริยะ และเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยี Sig-Wav แห่งแรกของโลก  ส่วนบริษัท Gobi Partners มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนในเอเชีย มีแนวทางในการเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ต อัพ, AI, การวิเคราะห์ข้อมูล และ IoT ภายใต้ “DEPA startup funds” และจับคู่ธุรกิจ โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการระดมความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อพัฒนา “startup fund”

ดึง6บริษัทIoTสิงคโปร์  ดัน‘ดิจิทัลพาร์กไทยแลนด์’

บริษัท UnaBiz ให้บริการ IoT เป็นการให้บริการโซลูชันบนเครือข่ายแบบครบวงจรที่ช่วยเสริม ศักยภาพด้าน IoT ให้ผู้ประกอบธุรกิจ UnaBiz เล็งเห็นถึงความสำคัญของตลาดในไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการค้าในภูมิภาค และยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง ทั้งมีการรองรับจากระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และเทคโนโลยี 5G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต UnaBiz จึงต้องการที่จะเปิดศูนย์วิจัย เพื่อพัฒนาต่อยอดด้าน IoT Sensor ผ่านความร่วมมือ กับดีป้า และ Ascent Solutions เป็น บริษัท IoT ในสิงคโปร์ให้บริการในหลายอุตสาหกรรม อาทิ การบริหารคลังสินค้า การขนส่งอัจฉริยะ อี-พาสปอร์ต ด้วยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย เช่น NB-IoT, Satcom, GPRS, Active และ Passive RFID โดยมุ่งเน้นบริการโซลูชันที่มีความปลอดภัย และยังมีแผนที่จะขยายเครือข่ายไปทั่วโลก โดยความร่วมมือกับดีป้าครั้งนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าสำหรับอุตสาหกรรม รวมถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วด้านขนส่งทั้งในและต่างประเทศ 

หน้า 12 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3450 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2562

ดึง6บริษัทIoTสิงคโปร์  ดัน‘ดิจิทัลพาร์กไทยแลนด์’

แท็กที่เกี่ยวข้อง