ดีแทคสานพลังประชารัฐ ผนึก 4 หน่วยงานยกระดับ‘เศรษฐกิจชุมชนดิจิตอล’

26 มี.ค. 2560 เวลา 10:00 น. 112
ดีแทคผนึกกำลัง 4 หน่วยงานภาครัฐ บูรณาการสู่ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เร่งขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล พร้อมเปิดตัวโครงการผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์เรียนรู้การเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดีเดย์ เม.ย.นี้

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ดีแทค กับ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตามการร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะมีการเปิดตัวโครงการผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน และศูนย์เรียนรู้การเรียนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทั่วประเทศ ในเดือนเมษายนนี้

“ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว กระทรวงดีอี จะรับหน้าที่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกตำบลทั่วไทย สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ละพื้นที่รวมถึงการนำนวัตกรรมสู่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่ส่งเสริมเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะรับหน้าที่ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่โลกดิจิตอล

[caption id="attachment_136563" align="aligncenter" width="503"] พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ[/caption]

นายลาร์ส ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ดีแทคจะร่วมบูรณาการภารกิจจาก 4 กระทรวงหลัก และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและการติดต่อกับลูกค้าในลักษณะที่เป็นองค์รวม โดยส่งเจ้าหน้าที่เน็ตอาสาเข้าร่วมอบรมบุคลากรและผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) ตลอดจน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในแต่ละท้องถิ่น มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการทำธุรกิจ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซ ที่มีการใช้การตลาดดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการทำการค้าออนไลน์แบบครบวงจร ผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ และช่องทางการค้าออนไลน์อื่นๆ

“จากผลจากความสำเร็จของความร่วมมือในโครงการ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ในปี 2559 ที่ผ่านมา ดีแทค จึงมีแผนต่อยอดและขยายผลกลุ่มคนเป้าหมายจาก 400,000 คน ไปสู่ 1 ล้านคน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานของภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักด้านเศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น”

นอกจากนี้บริษัทจะดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร 882 แห่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 7,424 แห่งของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,247 วันที่ 26 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2560