'โซ่คุณค่ารักษ์โลก' สู่ Patom Organic Living

18 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 น. 286
Green Idea ฉบับนี้ ต้องบอกว่า เป็นเรื่องของห่วงโซ่คุณค่า ที่มีความออร์แกนิกตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลาย น้ำ เพาะเริ่มต้นจาก "สามพรานโมเดล" ที่เป็นโมเดลของการเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรแบบเดิมสู่เกษตรอินทรีย์ โดยการเริ่มต้นของ "อรุษนวราช" กรรมการผู้จัดการแห่งสามพรานริเวอร์ไซด์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ห่วงโซ่นี้ ได้เชื่อมโยงมาจนทำให้ก่อกำเนิด "Patom Organic Living" ร้านออร์แกนิก บนพื้นที่กว่า 280 ตารางวา ใจกลางทองหล่อ ที่จำหน่ายสินค้าออร์แกนิก ทั้ง อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์แปรรูปสกินแคร์ ชนิดต่างๆ ภายใต้ แบรนด์ "Patom" ซึ่ง "อนัฆ นวราช" ได้เข้ามาขยายธุรกิจของครอบครัว จากผลิตภัณฑ์ Patomที่เริ่มต้นผลิตเพื่อใช้ในโรงแรม ขยายออกมาสู่การเปิดร้านออร์แกนิกแห่งนี้ พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งจากแบรนด์Patomและผลิตภัณฑ์ ทั้งของสด ของแปรรูป จากเกษตรกรในกลุ่ม สามพรานโมเดล มาส่งตรงถึงมือผู้บริโภค แบบไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

MP30-3244-1 ความโดดเด่นของ "Patom Organic Living" คือ ต้นน้ำที่แข็งแรง จากสามพรานโมเดล ที่มีวัตถุดิบทุกอย่างมาจากธรรมชาติ เรียกว่าเป็นส่วนผสมจากชุมชนที่ออร์แกนิกจริงๆ เพราะมีมาตรฐานรับรองตามระบบของสามพรานโมเดล ที่มีมาตรฐานออร์แกนิก 3 ระดับ คือ เขียวอ่อน - คือระยะปรับเปลี่ยน จากเคมี มาเป็นอินทรีย์ เลิกใช้แล้ว แต่อาจมีตกค้างในดิน เขียวกลาง-เป็นอินทรีย์ ออร์แกนิกเต็มตัว มีมาตรฐาน PGS (Participatory Guarantee Systems (PGS) )การรับรองแบบมีส่วนร่วม ที่ต้องมีการตรวจเช็กกันตลอด และระดับเขียวเข้ม - คือ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM(International Federation of Organic Agriculture Movements) หรือการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์

ส่วนข้าวกล่อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของทางร้าน ก็ได้รับทุนจาก สสส. เพราะเป็นข้าวกล่องที่เชื่อมโยงกับวัตถุดิบจากสามพรานโมเดล ส่วนผสมจะได้จากวัตถุดิบของเกษตรกร และที่กล่องจะเขียนด้วยว่าให้การบริโภคข้าว 1 กล่องนั้นจะได้คุณค่าทางโภชนาการตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดจำนวนเท่าไร

MP30-3244-2 และทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ร้าน Patomได้ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดกิจกรรม Organic Famers’ Market เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบกับผู้ผลิต โดยนำเกษตรกร ในเครือข่ายโครงการสามพรานโมเดล ที่ส่งวัตถุดิบเข้าร้านปฐม มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ผัก ผลไม้ ข้าว และขนมไทยชนิดต่างๆ มีเจ้าหน้าที่จากสวนสามพราน และมูลนิธิสังคมสุขใจ มาถ่ายทอดความรู้ สาธิตวิธีการ ทำดินปลูก การเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก การย้ายกล้าลงแปลง การทำปุ๋ยหมัก การทำฮอร์โมนไข่ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นต้น

นอกจากสินค้าที่จำหน่ายในร้านแล้ว ตัวร้านเอง ก็มีส่วนของความเป็นร้านสีเขียว ด้วยดีไซน์เรียบง่ายของร้าน ยังออกแบบด้วยโครงสร้างที่นำไม้เสาเก่า ไม้เต็งไทย ไม้แดง มาก่อสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งกั้นด้วยกระจกใส ภายในร้านออกแบบให้ดูโปร่งด้วยเพดานสูง 5 เมตร ด้านในและนอกร้านสามารถมองเห็นต้นไม้ได้โดยรอบ โต๊ะและเก้าอี้เป็นของเก่าที่นำมารีไซเคิลตกแต่งใหม่ด้วยหวาย และยังได้นำไม้ล้มจากสามพรานริเวอร์ไซด์ มาทำเป็นขาโต๊ะ ถือเป็นการรีไซเคิลจากของเก่าที่มีอยู่แล้ว มาสร้างให้เกิดประโยชน์ ส่วนบรรจุภัณฑ์ผ่านในร้าน ก็ใช้ภาชนะที่เป็นไบโอ หรือพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ด้วยเช่นกัน

[caption id="attachment_134668" align="aligncenter" width="335"] "อนัฆ นวราช อนัฆ นวราช[/caption]

"อนัฆ" บอกว่า ที่ร้าน Patom Organic Living ถือเป็นช่องทางในการขาย และโปรโมตสามพรานโมเดลไปด้วยในตัว และยังช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสามพรานริเวอร์ไซด์ไปด้วยพร้อมๆ กัน ซึ่งอนาคต สินค้าที่วางในร้าน จะมีความหลากหลายมากขึ้น โดยจะใช้ร้านแห่งนี้ เป็นที่กระจายสินค้าจากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรง แต่สินค้าเหล่านั้น ต้องเข้าร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจก่อน เพื่อเป็นการการันตีความเป็นออร์แกนิกส่วนหนึ่ง และเป็นขั้นตอนที่เป็นระบบด้วยอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่าเป็นห่วงโซ่คุณค่ารักษ์โลกอย่างแท้จริง

ความเป็นออร์แกนิกของ ร้าน Patom Organic Living ขณะนี้กำลังได้รับความสนใจมากจากคนทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ รวมไปถึงชาวต่างชาติ ถึงขนาดว่า ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 คาเฟ่ในกรุงเทพฯ ที่การท่องเที่ยวเกาหลีใต้ระบุไว้ทีเดียว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,244 วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2560